Fria Tidningen

Omtvistat ja till erkännande av Västsahara

I förra veckan röstade en rödgrön majoritet och Sverigedemokraterna för ett erkännande av Västsahara i riksdagens utrikesutskott. Beslutet som går rakt emot regeringspartierna är omtvistat och har väckt debatt.

– Jag tycker att det här är väldigt positivt, det visar att vi står upp för västsaharierna och deras rättigheter, säger Bodil Ceballos (MP), ledamot i utrikesutskottet.

Det var i torsdags förra veckan som en majoritet av ledamöterna i riksdagens utrikesutskott röstade för ett erkännande av Västsahara som sedan 1975 har ockuperats av Marocko. Frågan var uppe på agendan redan i våras, men då reserverade sig Sverigedemokraterna som först ville se en folkomröstning i Västsahara. Men nu har de ändrat linje och samtliga fyra oppositionspartier i utrikesutskottet stödjer ett erkännande. Något som kritiseras av allianspartierna.

– Det är förvånande att oppositionen och Sverigedemokraterna har kommit överens, de brukar inte göra upp i utrikespolitiken men i den här frågan verkar det tydligen går bra, säger ledamoten Fredrik Malm (FP) som röstade emot förslaget.

Han anser att Västsahara inte lever upp till de folkrättsliga kriterierna för att kunna bilda en stat.

– Att erkänna Västsahara som stat är i bästa fall en politisk plakatmarkering men det påverkar ingenting på plats eftersom det saknas grundläggande institutioner för att kunna bygga en fungerande stat, säger han och menar att det istället behövs ytterligare påtryckningar för en folkomröstning och fortsatta diskussioner mellan EU:s medlemsländer.

Juristen Caroline Mitt Holm, ordförande för Internationella juristkommissionen, välkomnar utrikesutskottets beslut och säger att Västsahara visst lever upp till kriterierna för att bilda en självständig stat.

– Det finns ett avgränsat territorium, en befolkning som bebor det och en regering som har effektiv kontroll över området. Ett erkännande av Västsahara vore därför önskvärt.

I slutet av november ska frågan röstas om i riksdagens kammare och om den får stöd där blir det slutligen upp till regeringen att avgöra om Sverige ska ställa sig bakom ett erkännande. I så fall blir Sverige det enda medlemslandet i EU som hittills har erkänt Västsahara som stat.

– Ett svensk erkännande skulle förhoppningsvis ha en positiv dominoeffekt och ge upphov till att flera av medlemsstaterna skulle våga ta steget fullt ut mot ett erkännande, säger Caroline Mitt Holm.

Även Bodil Ceballos (MP), hoppas att riksdagen ska gå på utrikesutskottets linje och att regeringen kommer att erkänna Västsahara.

– Det finns stora förväntningar på Sverige och att vi ska stå upp för folkrätten och mänskliga rättigheter. Jag skulle bli stolt om vi vågade säga ja till ett erkännande.

Fakta: 

Västsahara

Marocko ockuperade stora delar av Västsahara efter att kolonialmakten Spanien lämnat området 1975. Många saharier flydde under ockupationen och samlades i flyktingläger i Tindouf i Algeriet. Drygt 150 000 västsahariska flyktingar lever i dag i lägren. 1991 lade den västsahariska befrielserörelsen Polisario ned vapnen efter att FN utlovat en folkomröstning om områdets framtida status. 2003 lade FN:s sändebud James Baker fram en plan, enligt vilken västsaharier efter fem år av begränsat självstyre skulle få folkomrösta om sitt framtida oberoende. Planen förkastades av Marocko, som istället erbjudit begränsad autonomi för västsaharierna. I dag kontrolleras över två tredjedelar av Västsahara av Marocko och en tredjedel av Polisaro, med stöd av Algeriet.

Källa: UD

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ja till att utreda ambulansavgifter

Den borgerliga landstingsmajoriteten har röstat igenom ett förslag att utreda om det ska kosta att åka taxi. Beslutet möts av kraftig kritik.

Stockholms Fria

© 2024 Fria.Nu