Stockholms Fria

Ja till att utreda ambulansavgifter

Förra veckan fick den borgerliga landstingsmajoriteten igenom ett förslag att utreda om det ska kosta pengar att åka ambulans i länet. Men beslutet möts av kraftig kritik från oppositionen.

I dag är det totalt nio landsting i landet som tar betalt för färd i ambulans. Och Stockholm kan också vara på gång – i alla fall ska saken nu utredas. Det klubbades av fullmäktige förra veckan. Ett av motiven är att många skulle fuska, och använder ambulansen som en ren taxi.

– Jag har fått signaler om att ambulanserna ibland används på fel sätt och då finns risken att ambulanserna är upptagna med annat när akuta fall uppstår. Detta är en del av utredningen, andra delar ska titta på arbetsmiljön och att man använder medarbetarnas kompetens på rätt sätt i verksamheten, säger Marie Ljungberg Schött moderat sjukvårdslandstingsråd.

Minskat fusk, och bättre arbetssituation för personalen är alltså de främsta argumenten för att införa en kostnad. Det är inte fastställt hur stor en eventuell avgift ska vara, men enligt beräkningar väntas reformen spara runt 30 miljoner kronor åt landstinget, som i dag har en ansatt ekonomi. Men den rödgröna oppositionen är starkt kritisk till utredningen.

– Avgifter har den faran att det kan få den som verkligen behöver en ambulans i en akut händelse avstår. Det kan få förödande konsekvenser, säger, Håkan Jörnehed, landstingsråd för Vänsterpartiet.

Han håller med om att det kan finnas problem med ambulansens prioriteringar och att det ibland kan förekomma felringningar och att ambulanstransport används felaktigt. Men han ser inte att lösningen är att införa avgifter.

– Medborgare använder ambulans då de inte hittar in i den komplicerade ingången till vården. Det måste man arbeta med på olika sätt, men inte med avgifter. Den som har råd och god ekonomi kommer fortfarande att använda ambulans som taxi, den som har sämre ekonomi kommer avstå, säger han.

Även Susanne Nordling landstingsråd för Miljöpartiet, anser att förslaget är dåligt. Hon ser andra lösningar för att komma tillrätta med ambulansens ibland felaktiga uttryckningar.

– Det absolut viktigaste är att vi ser över dirigeringen och prioriteringen så att ambulanser oftare befinner sig på rätt plats, och inom sina områden. Miljöpartiet vill att ambulanspersonalen ska ges förtroendet att prioritera, när de kommer till en plats skulle de kunna få rätten att ringa exempelvis sjuktransport när de avgör att det inte behövs en akut transport.

Marie Ljungberg Schött (M) tycker inte att oppositionens kritik är befogad. Hon säger att avgiften skulle kunna vara utformat på liknande sätt som högkostnadsskyddet inom akutvården. Som den är utformad i dag betalar man högst 1100 kronor för sjukvård under en tolvmånaders period och har man inte pengar kan man få kostnaden uppdelad.

Men hur ska ni garantera att alla, oavsett inkomst, faktiskt har möjlighet att ringa ambulans, om det kostar? 

– Vi har inte föreslaget att det ska tas ut en avgift för att åka ambulans utan tillsatt en utredning där det ingår att titta på avgiftens effekter ur olika perspektiv. Jag vill poängtera att är helt grundläggande att alla människor som är i behov av ambulans också fortsättningsvis ska ha alla möjligheter att tillkalla ambulans.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

VG-regionen anställer Försvarets kritiserade chef

Under hans tid som informationsdirektör kritiserades Försvarsmakten för desinformationskampanjer – i höst börjar Erik Lagersten som ny kommunikationsdirektör för Västra Götalandsregionen.

Göteborgs Fria

© 2024 Fria.Nu