Fria Tidningen

Låg lönsamhet stoppar miljöinvesteringar

Svenskt jordbruk blir alltmer hållbart. Det visar en rapport som nyligen sammanställts av SCB. Utsläppen av växthusgaser har minskat och djurhållningen har förbättrats. Men fortfarande sätter den låga lönsamheten för bönderna käppar i hjulet för miljöarbetet.

– Vi ser en god trend när det gäller minskad miljöpåverkan inom jordbruket, säger Jan Eksvärd, på Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, som tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket har beställt rapporten från Statistiska centralbyrån, SCB.

Rapporten som utgår från de svenska miljömålen om hållbarhet och minskad klimatpåverkan visar en rad förbättringar inom jordbruket. Bland annat har utsläppen av växthusgaser från jordbruket minskat med nästan 13 procent sedan 1990. Dessutom visar rapporten att plast som används i lantbruket återvinns till 97 procent.

– Ökad kunskap hos lantbrukarna har lett till effektivare energianvändning, säger Jan Eksvärd.

Men trots att utvecklingen går i rätt riktning är energiförbrukningen inom jordbruket fortfarande ett problem, där hela 80 procent av energianvändningen kommer från fossilt bränsle. Utsläppen av kväve och fosfor behöver också minskas betydligt för att nå miljömålen. Jan Eksvärd menar att den låga lönsamheten inom branschen gör att bönder avstår från att investera i ny energieffektivare teknik.

– Långsiktig och bra lönsamhet i branschen är helt avgörande för att fler bönder ska kunna investera i ny teknik. Det handlar om att sätta ett värde på de produkter som är producerade på ett bra sätt med god djurhållning och med hänsyn till miljön, säger han.

Under 2013 kommer ramarna för den europeiska jordbrukspolitiken att ses över. Den svenska regeringen sitter nu med frågan på sitt bord och tar fram förslag på åtgärder som senare kommer att förhandlas på EU-nivå.

– Både förutsättningar och utmaningar skiljer sig markant inom EU och det är därför viktigt att vi får en flexibilitet i den nya jordbrukspolitiken som medger olika lösningar på olika ställen. Det som är en viktig miljöåtgärd på Cypern behöver inte alls vara en bra och fungerande åtgärd i norra Sverige, säger Björn Leifland, politisk sakkunnig på landsbygdsdepartementet.

Han menar att det är viktigt att satsa på fortsatt investeringsstöd för ekologisk produktion och mer kunskapsspridning för att få fler lantbrukare att ställa om sitt jordbruk.

– Det är viktigt att ge enskilda lantbrukare möjligheter att utveckla nya lösningar och innovativa arbetssätt. Investeringsstöd kan stimulera miljöinnovationer och möjliggöra nya tekniklösningar att komma till stånd i enskilda företag, säger han.

Jan Eksvärd hoppas att regeringen kommer driva på för ökad miljöersättning i förhandlingarna med EU.

– I förhandlingarna sätter man värdet på de produkter som bönderna levererar och de betyder väldigt mycket för miljöarbetet. Jag är övertygad om att svenskt jordbruk kan nå upp till miljömålen men det måste finnas lönsamhet i systemet för att det ska fungera, säger han.

Fakta: 

Rapporten i korthet:

I rapporten ”Hållbarhet i svenskt jordbruk 2012” konstateras bland annat:

• Överskottet av kväve har nära halverats och kväveeffektiviteten har ökat till 72 procent.

• Utsläppen av växthusgaser från jordbruket har minskat med nästan 13 procent sedan 1990.

• Användningen av antibiotika till djuren har sjunkit med 50 procent sedan 1990.

• Plast som används i lantbruket återvinns till 97 procent, varav 88 procent som material och 9 procent som energi.

• Energianvändningen har minskat något till 6,74 TWh år 2010 men fortfarande kommer 80 procent av användningen från fossilt bränsle.

• 97 procent av bönderna trivs på jobbet trots pressad ekonomi.

Läs hela rapporten: Hållbarhet i svenskt jordbruk 2012

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Här säljs de hotade fiskarterna

Mat&Miljö

Rödtunga, hälleflundra och marulk är bara tre exempel på de djuphavs¿fiskar som anses vara hotade. Och en granskning som GFT har gjort visar att det snarare är regel än undantag att fiskar som dessa säljs, främst av fristående fiskhandlare men också av de stora livsmedelskedjorna.

Göteborgs Fria

Feg miljöpolitik ger fel signaler

Mat&Miljö

Att politiker saknar intresse för klimatfrågan är något man ofta får höra, bland annat från Uppodlarna, Upplands ekologiska lantbrukare, som Uppsala Fria pratade med för två veckor sedan. Politikerna själva hävdar dock att det inte är där det brister.

Uppsala Fria

Stor skillnad mellan kommunernas miljöarbete i länet

Mat&Miljö

Förutsättningarna för det långsiktiga och strategiska miljöarbetet i Uppsala läns kommuner skiljer sig väldigt mycket åt. I en del kommuner finns det redan färdiga miljöplaner medan det i andra helt saknas övergripande miljöstrategier. Detta visar Uppsala Frias rundringning till länets alla kommuner.

Uppsala Fria

Så mår de ekologiska djuren

Mat&Miljö

Många vill göra både miljö- och djurvänliga val i livsmedelsbutiken. Men vad betyder egentligen en ekologisk märkning för djuren? GFT jämför reglerna för ekologisk och konventionell produktion av slaktkyckling, ägg, mjölk och nötkött.

Göteborgs Fria

© 2024 Fria.Nu