Fria Tidningen

Budgetsatsning på papperslösa barn

Från och med nästa sommar ska pappers¿lösa barn få laglig rätt till skolgång. Regeringen ger 25 miljoner kronor till kommunerna för att bekosta reformen. Det framkom i höstbudgeten som presenterades på torsdagen.

– Äntligen, vi har arbetat med den här frågan länge och är glada över att det nu finns pengar i budgeten, säger Christina Heilborn, chef för opinion och påverkan på Unicef.

Redan för ett och ett halvt år sedan enades Miljöpartiet och regeringen om att papperslösa barn ska få rätt att gå i skolan. Nu står det klart att det blir verklighet från den 1 juli 2013. I dag är det frivilligt för kommunerna att ge barnen skolgång, men ingen vet hur många kommuner som faktiskt erbjuder den rätten. Med de nya bestämmelserna ska samtliga kommuner ge papperslösa barn skolgång.

– Det här ökar rättssäkerheten eftersom barnen och föräldrarna kan förlita sig på lagstiftningen. Det kommer leda till att fler barn kan gå i skolan, säger Christina Heilborn.

I dag lever mellan 2 000 och 3 000 barn i Sverige som papperslösa. Det är barn som inte sökt uppehållstillstånd eller vars tidigare beslut om utvisning preskriberats. När beslutet om rätten till skolgång togs i mars 2011, hänvisade regeringen och Miljöpartiet till barnkonventionen och alla barns rätt till skola som lagstadgas där. Satsningen på 25 miljoner kronor ska nu se till att kommunerna kan bekosta reformen.

– Det är bra att regeringen nu respekterar rätten till utbildning och skydd mot diskriminering i barnkonventionen. Men samtidigt krävs det att man löser vissa frågor i lagstiftningsarbetet, bland annat när det gäller begränsningar i polisens arbete, så att det inte finns någon risk för barnen att gå till skolan, säger Christina Heilborn.

Fakta: 

Övriga budgetsatsningar:

Vägar & järnvägar

Regeringen vill satsa 106 miljarder kronor på järnvägar och vägar under perioden 2014–2025. Pengarna går bland annat till sträckorna Stockholm-Linköping och Göteborg-Borås samt kring gruvorna i Norrbotten.

Forskning

Under 2013–2016 satsas ytterligare 11,5 miljarder kronor på forskning och innovation. Pengarna går till forskning vid universitet, högskolor och forskningsråd. Särskilda satsningar görs även på energiforskning.

Ungdomar

Totalt 8,1 miljarder åren 2013–2016 ska användas till att få fler unga i arbete genom lärlingsutbildningar, gymnasiala yrkesutbildningar, fler platser på komvux, folkhögskola, universitet med mera.

Vård

Under 2013-2016 satsas cirka 2 miljarder kronor på sjukvården och omsorgen. Bland annat förstärks den statliga tillsynen och personer som vistas i landet utan tillstånd föreslås ges tillgång till subventionerad vård.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ja till att utreda ambulansavgifter

Den borgerliga landstingsmajoriteten har röstat igenom ett förslag att utreda om det ska kosta att åka taxi. Beslutet möts av kraftig kritik.

Stockholms Fria

© 2022 Fria.Nu