Fria Tidningen

Kritik mot ny miljöprövning

I förra veckan föreslog regeringen nya regler kring miljöprövning. Syftet är att förenkla tillståndsprocessen för företag, men Naturskyddsföreningen är kritisk till förslaget och menar att miljöskyddet försvagas.

Bakgrunden till förslaget är den kritik som lyfts från företag och näringsliv om att nuvarande regler kring miljöprövning är alldeles för krångliga. För att möta kritiken föreslår nu regeringen ändringar i miljöbalken som ska innebära enklare prövningsprocess vid exempelvis vägbyggen.

– Om man vill bibehålla en acceptans för en hård miljöprövning så ska reglerna inte vara så omständiga, säger Erik Bratthall, pressekreterare hos miljöminister Lena Ek.

Tidigare har det varit obligatoriskt med en så kallad miljökonsekvensbedömning när ett företag ansöker om tillstånd för sin verksamhet. Det kan vara alltifrån utbyggnad av ett hus till ett stort vägbygge. I det nya förslaget slopas kravet för att istället ersättas med en analys av hur stor miljöpåverkan en verksamhet väntas ha. Endast om påverkan bedöms som betydande görs en vidare konsekvensbedömning i enlighet med miljöbalkens bestämmelser.

Effektivare och enklare, menar regeringen – ytterligare försämringar i miljöskyddet, hävdar Naturskyddsföreningen.

– Ett av problemen med den nya konstruktionen är att det är svårt att veta hur miljöfarligt ett projekt är utan en konsekvensbeskrivning. Risken är att man kommer få betydligt sämre faktaunderlag, säger Oscar Alarik, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.

Naturvårdsverket har nu fått i uppdrag att utreda vilka verksamheter som har eller inte har en betydande miljöpåverkan – och utifrån det bestämma vilka som behöver genomgå en konsekvensbedömning. Oscar Alarik är kritisk till att den obligatoriska bedömningen tas bort och menar att det leder till sämre faktaunderlag i tillståndsprövningen, vilket han menar drabbar både miljön och rättssäkerheten.

– Sämre underlag i tillståndsprocessen leder till överklaganden och fler fall kommer att tas upp i domstol, säger han.

Men Erik Bratthall håller inte med.

– Vi välkomnar den remissdebatt som följer, men hela meningen med den här förändringen är att miljöskyddet ska vara oförändrat. Syftet är att göra reglerna enklare och samtidigt behålla miljöhänsynen, säger han.

Förslaget som nu är ute på remiss, hamnar återigen på regeringens bord i oktober. Om det går igenom, beräknas det träda i kraft under 2013.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ja till att utreda ambulansavgifter

Den borgerliga landstingsmajoriteten har röstat igenom ett förslag att utreda om det ska kosta att åka taxi. Beslutet möts av kraftig kritik.

Stockholms Fria

© 2022 Fria.Nu