Fria Tidningen

Oro för höjda fiskekvoter

Flera av Europas vanligaste fiskarter ökar och i många områden finns en trend av växande bestånd. Men redan till 2013 väntas EU-kommissionen föreslå ökat fiske på flera arter. Något som oroar kritiker.

– Det är en generell trend som visar att fiskeridödligheten har gått ner bland flera arter. Torskbeståndet i Östersjön har ökat mycket, säger Bengt Kåmark, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Enligt Internationella havsforskningsrådet, ICES, har bestånden av fisk i haven ökat och anledningarna är flera. Bland annat tillåts fiske färre dagar om året och långsiktiga förvaltningsplaner i EU-länderna har lett till fler skyddade havsområden.

– Bättre förutsättningar för både fiske och bestånd har lett fram till det här, säger Bengt Kåmark.

Men i takt med att bestånden ökar, höjs även kvoterna för hur mycket fisk som får tas upp. I Barents hav utanför Norge, som har världens största torskbestånd, har fiskekvoterna stigit från 400 000 ton per år till runt 900 000 ton. Redan nästa år väntas EU-kommissionen föreslå ytterligare höjning av fiskekvoten för bland annat vissa bestånd av torsk, tunga, sill och havskräfta. Något som oroar Naturskyddsföreningen.

– Vi tycker att det är för tidigt för att ropa hej redan nu. Det är långt kvar innan vi har säkra biologiska bestånd av fisk i haven och nu riskerar man att plocka ut för mycket fisk igen, säger Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Men enligt Bengt Kåmark är den positiva trenden här för att stanna. Han menar att kunskaperna för att mäta fiskebestånd har förbättrats vilket leder till att det blir enklare att beräkna fiskekvoter.

– Ju mer vi vet om olika fiskbestånd desto säkrare analyser kan vi göra för att kunna nyttja dem på ett hållbart och biologiskt försvarbart sätt, säger han.

På Naturskyddsföreningen är man fortsatt reserverad inför höjda fiskekvoter.

– Den trend som vi ser är i grunden positiv, men vi tycker att man ska vara aktsam eftersom det gäller att säkra bestånden så att man inte plockar ut för mycket fisk, säger Svante Axelsson.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Krav på köttfri Nobelmiddag

Hallå där Jonas Paulsson, initiativtagare till Köttfri måndag, som i ett inlägg i SvD opinion i veckan krävde att årets Nobelmiddag ska vara vegetarisk.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu