Fria Tidningen

Tältaktion ska stoppa avverkningen

Företaget Nordkalk fick i början av juli rätt att bryta kalk i det känsliga naturområdet Bunge på norra Gotland. Flera miljöorganisationer är kritiska till beslutet och nu har Fältbiologerna startat en tältaktion för att stoppa projektet.

– Vi blev väldigt arga när beslutet kom och vi förstår inte hur man kan ge tillstånd till kalkbrytning i ett område med så unika naturvärden, säger Salomon Abresparr, ordförande i Fältbiologerna.

Redan för sex år sedan lämnade det finska företaget Nordkalk in en ansökan till Mark- och miljö¿domstolen om att få bryta kalk i området Bunge på norra Gotland. Sedan dess har frågan debatterats flitigt och för två veckor sedan kom alltså det slutliga beslutet som gav Nordkalk rätt att med omedelbar verkan starta avverkningen av skogen för att ge plats åt det nya kalkbrottet.

– Det är en rättskandal. Det här området har unika naturtyper som nu riskerar att försvinna, säger Salomon Abresparr.

Tillsammans med ett fyrtiotal aktivister från Fältbiologerna har han slagit läger i Ojnare¿skogen i Bunge för att protestera mot Nordkalks planer. I måndags meddelade Nordkalk att avverkningen av skogen skulle börja men aktivisterna lyckades efter dialog med skogsarbetarna avbryta. Framför allt oroas man över att den biologiska mångfalden hotas av skövlingen och att det ska bli problem med grundvattnet som försörjer stora delar av Gotlands befolkning.

– Spillvattnet från kalkbrottet kommer att dumpas i myrarna som sedan rinner ut i grundvattnet. I värsta fall innebär det att vattnet försämras så pass att det inte går att dricka, säger han.

Men på Nordkalk håller man inte med om kritiken.

– När det gäller vattnet så har det satts upp väldigt hårda krav. Vattnet som förs ut i myrarna måste vara renare än grundvattnet, säger Eva Feldt, kommunikationschef på Nordkalk.

Vad säger du om den kritik som riktas mot kalkbrottet?

– Kritiken har gjort att processen dragit ut på tiden eftersom man velat säkerställa att det inte finns någon risk för varken miljön eller vattnet. Vi har fått väldigt höga villkor att leva upp till.

Både Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen har nu överklagat beslutet till Högsta domstolen. Men trots överklagan har alltså avverkningen av det 170 hektar stora skogsområdet redan startat och till hösten räknar man med att påbörja arbetet med kalkbrottet. Först nästa höst beräknas den första kalken kunna brytas. Men Salomon Abresparr och Fältbiologerna kommer att fortsätta kämpa.

– Att den biologiska mångfalden utarmas är värre än klimathotet och vi kan inte bara se på när Nordkalk skövlar den här skogen, säger han.

Fakta: 

Detta har hänt:

2006: Företaget Nordkalk lämnar in en ansökan till Mark- och miljödomstolen om att få bryta kalk i det känsliga naturområdet Bunge på norra Gotland.

2009: Mark- och miljödomstolen ger tillstånd till kalkbrytning men processen drar ut på tiden eftersom villkoren för brytningen måste fastslås.

2012: Mark- och miljööverdomstolen fastslår villkoren för kalkbrytningen och ger Nordkalk tillstånd att med omedelbar verkan börja avverka skog, trots att en överklagan lämnats in till Högsta domstolen.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ja till att utreda ambulansavgifter

Den borgerliga landstingsmajoriteten har röstat igenom ett förslag att utreda om det ska kosta att åka taxi. Beslutet möts av kraftig kritik.

Stockholms Fria

© 2024 Fria.Nu