Fria Tidningen

Folkrörelser lanserar kampanj mot grön ekonomi under Rio+20

Vid FN-konferensen i Rio, om hållbar utveckling, har förhandlarna enats om en sluttext för ledarna att signera. Men texten som fokuserar på tillväxt inom ramen för grön ekonomi kritiseras av folkrörelser på den alternativa konferensen Folkets Forum, som nu lanserar en kampanj mot just grön ekonomi.

– Det finns ingen vilja att förändra konsumtions- och produktionsmönster i norr. Ingen ifrågasätter det rådande destruktiva utvecklingsparadigmet, säger Kim Moberger, från Latinamerikagrupperna som är på plats under konferensen i Rio och stödjer kampanjen mot grön ekonomi.

Den text som förhandlarna på Riomötet presenterade på onsdagen innehåller vaga formuleringar om fattigdomsbekämpning och uppmuntran till en mer hållbar konsumtion. Framförallt läggs fokus på en strävan efter grön ekonomi. Något som även även Sveriges miljöminister Lena Ek (C) har talat sig varm för.

”Vi går från enstaka förbud till att tänka mer på samhällsförändring”, sa hon under ett miljömöte inför Rio som hölls i Stockholm i våras.

Den gröna ekonomin innebär i korta ordalag att marknaden måste korrigeras för att inbegripa det som ekonomer brukar kalla externa effekter; en produkts miljöförstörelse, klimatpåverkan och resursanvändning ska också räknas in i priset.

Men den kritiseras från flera håll för att ge företag och näringsliv för stor makt. Kampanjen mot grön ekonomi i Rio syftar därför på att belysa företagens ökade makt och vilket inflytande det har för synen på utveckling.

– Grön ekonomi är kapitalismens nya spjutspets och kampanjen handlar just om att visa på företagens ökande makt, deras stora inflytande i FN-apparaten. Målen är att sätta stopp för företagens fria agerande, få slut på straffrihet, arbeta för att bindande regelverk skapas, där företag döms för brott mot mänskliga rättigheter och miljö, säger Kim Moberger.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

UD vill lägga ner myndighet

I veckan föreslog en arbetsgrupp inom UD att myndigheten Sadev, som utvärderar svenskt bistånd, bör läggas ner vid årsskiftet. Men kritiker ser förslaget som ännu en åtgärd i nedmonteringen av svenskt bistånd.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu