Fria Tidningen

UD vill lägga ner myndighet

I veckan föreslog en arbetsgrupp inom UD att myndigheten Sadev, som utvärderar svenskt bistånd, bör läggas ner vid årsskiftet. Men kritiker ser förslaget som ännu en åtgärd i nedmonteringen av svenskt bistånd.

Redan i våras riktade Statskontoret skarp kritik mot myndigheten Sadev, vars uppgift är att utvärdera Sveriges politik för global utveckling och bistånd. Kritiken handlade om att Sadev inte levt upp till sina arbetsuppgifter och misslyckats med att utvärdera effekterna av biståndet. Nu menar en arbetsgrupp inom UD att verksamheten inte är tillräckligt effektiv och föreslår att hela myndigheten läggs ner.

– Arbetsgruppens förslag vad gäller avveckling av myndigheten bottnar i en bedömning bland annat vad gäller myndighetens effektivitet och kvalitet, säger Hans Lundquist, departementsråd på UD till tidningen Riksdag&Departement.

Sedan Sadev startade 2006 har även flera kartläggningar över arbetsmiljön visat på dålig trivsel bland personalen och på ett mycket lågt förtroende för generaldirektören. Men förslaget om att helt lägga ner Sadev får kritik från riksdagsledamot Valter Mutt (MP) som menar att resurserna för att utvärdera svenskt bistånd försvinner.

– Även om man kan ha förståelse för att verksamheten inte fungerat bra så borde fokus ligga på att göra om och stärka Sadevs roll istället för att lägga ner hela myndigheten.

Han ser en eventuell nedläggning av Sadev som ett led i regeringens politik för att göra biståndet mer näringslivsinriktat, där kravet på utvärdering minskar.

– Det underlättar att lägga ner utvärderingsfunktionerna om man vill smygförändra svenskt bistånd och göra det till en del av näringspolitiken istället för en del i Sveriges politik för global utveckling, säger han.

Men Evin Khaffaf, pressekretarare hos Gunilla Karlsson, menar förslaget ännu inte har nått regeringen.

– Det är ingenting som varken biståndsministern eller regeringen har tagit ställning till än, säger hon.

Den 28 juni kommer en hearing om förslaget att hållas i riksdagen, där flera intressenter ska höras innan regeringen tar ett officiellt beslut i frågan.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Folkrörelser lanserar kampanj mot grön ekonomi under Rio+20

Vid FN-konferensen i Rio, om hållbar utveckling, har förhandlarna enats om en sluttext för ledarna att signera. Men texten som fokuserar på tillväxt inom ramen för grön ekonomi kritiseras av folkrörelser på den alternativa konferensen Folkets Forum, som nu lanserar en kampanj mot just grön ekonomi.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu