Fria Tidningen

Många kommuner saknar rutiner mot barnvräkning

Sex av tio kommuner saknar rutiner för att förebygga vräkning av barnfamiljer. Det visar Socialstyrelsens nya jämförelse av kommunernas arbete mot hemlöshet.

– Kommunerna behöver se över hur de organiserar sitt arbete mot hemlöshet, säger Annika Remaeus, utredare på Socialstyrelsen.

Jämförelsen visar att endast fyra av tio kommuner har en aktuell, skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur socialtjänsten ska förhindra att barnfamiljer vräks. Detta trots att det idag finns ungefär 11 300 personer med barn upp till 18 år som är hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden.

– Det är viktigt med säkerställda rutiner för att kunna arbeta förebyggande, säger Annika Remaeus. Hon menar att kommunerna behöver bli bättre på att utforma rutiner kring hur de arbetar med familjer som hotas av vräkning.

– Det kan handla om att ha ett bestämt arbetssätt när familjen till exempel inte har betalat hyran i tid, säger hon.

Jämförelserna visar också på stora variationer över landet. I Blekinge län har 80 procent av de svarande kommunerna rutiner, medan ingen kommun i Jämtlands län har svarat att de har någon sådan rutin. Det finns också skillnader mellan storstadsregionerna.

– Jag tror man har olika svårigheter i de olika kommunerna, vissa kommuner har bostadsmarknaden i balans medan har andra har ett underskott av bostäder, säger Annika Remaeus.

Nu har Socialstyrelsen även tagit fram en vägledning för hur kommunerna kan jobba för att motverka hemlöshet. Tanken är bland annat att det ska underlätta i det förebyggande arbetet för att enklare fånga upp familjer som riskerar vräkning.

– Inga barn ska behöva tvingas bort från sina hem. För att hindra att barnfamiljer vräks är det viktigt med tydligare rutiner, säger Annika Remaeus.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

"Vårt skepp är lastat med solidaritet"

Hallå där Dror Feiler, talesperson för Ship to Gaza, som i sommar seglar 5 000 sjömil från Umeå till Gaza city med skeppet Estelle för att bryta den israeliska blockaden av Gaza.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu