Fria Tidningen

Personal lämnar Sida: ”Jag kan inte göra ett lika bra jobb längre”

Under kort tid har flera högt uppsatta chefer på Sida valt att lämna sina jobb. Missnöje med den rådande biståndspolitiken uppges vara en av orsakerna.

Inom loppet av några månader har fyra av totalt tio avdelningschefer på Sida valt att avsluta sina tjänster. Därtill har även flera enhetschefer och experter beslutat att lämna sina jobb. I en rundringning som tidningen OmVärlden nyligen gjort ska merparten ha uppgett att missnöjet med de senaste årens biståndspolitik är en av orsakerna. Helena Bjuremalm, ämnesföreträdare för demokratibistånd på Sida, som inom kort kommer ta tjänstledigt, bekräftar bilden för Fria Tidningen.

– Yrkeshedern har naggats i kanten och som ämnesexpert kan jag inte göra ett lika bra jobb längre.

Hon menar att Sida som arbetsplats har förändrats mycket och pekar framför allt på UD:s ökade involvering.

– Sida har gått från att vara en självständig expertmyndighet till att bli en mer detaljstyrd verksamhet med minskat handlingsutrymme som följd, säger hon.

Mycket har hänt inom den svenska biståndspolitiken sedan Gunilla Carlsson tillträdde som biståndsminister 2006. Då utlovades stora förändringar inom svenskt bistånd som kritiserades för att vara alltför passivt. En omfattande biståndsreform genomfördes som bland annat skar ner på antalet mottagarländer från runt 70 till 33 stycken. Effektivitet och resultatredovisning blev nya ledstjärnor för biståndet. För Sidas del innebar det bland annat tydligare krav på resultatskrivelser samt att Utrikesdepartementet fick en framträdande roll i utformningen av nya styrdokument.

– Det kommer ständigt nya riktlinjer från UD som inte hinner få förankring vilket påverkar arbetet otroligt mycket, säger Annika Törnqvist, tidigare genderspecialist på Sida.

Hon menar att det visionära arbetet till viss del har fått ge vika för ökad byråkrati. Något som även Helena Bjuremalm håller med om.

– Ökade rapporteringskrav påverkar biståndsarbetet. Många av våra samarbetspartners upplever att det mänskliga mötet till viss del går förlorat när dokumentationen ska vara så noggrann, säger Helena Bjuremalm.

I början av förra året genomdrevs även stora nedskärningar på Sida när 150 årsarbeten togs bort. Något som har ökat arbetsbelastningen för den kvarvarande personalen. Men att nu flera högt uppsatta medarbetare väljer att sluta ses av Ewa Werner Dahlin, personalchef, inte som något konstigt.

– Sida har tidsbegränsade chefsförordnanden på fyra år så det är normalt att många funderar på en vidareutveckling när tiden löpt ut, säger hon.

Men många av de tidigare anställda har uppgett att det är ett missnöje med den förda biståndspolitiken som är en av orsakerna till att de slutar, vad säger du om det?

– Det är ingen analys som vi gör utan det får stå för dem själva. I organisationsmätningar som vi har gjort svarar många tvärtom, att de är väldigt engagerade i verksamheten och i sina jobb, säger hon.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ja till att utreda ambulansavgifter

Den borgerliga landstingsmajoriteten har röstat igenom ett förslag att utreda om det ska kosta att åka taxi. Beslutet möts av kraftig kritik.

Stockholms Fria

© 2022 Fria.Nu