Fria Tidningen

Volontärer slog larm: Nu granskas det indiska barnhemmet

I höstas rapporterade Fria Tidningen om systematiska övergrepp på ett barnhem i Indien efter vittnesmål från volontärer. Nu har indiska myndigheter inlett en utredning om sexuella trakasserier. Men Svenska adoptionscentrum, som samarbetar med barnhemmet, har en annan bild av situationen.

– Adoptionscentrum tycker inte att våra vittnesmål har varit tillräckliga för att de ska ställa sig bakom en juridisk process, trots att de innehåller även barns och personals berättelser, säger Josefine Jacobsson som är en av tre svenska volontärer som vittnar om övergreppen på det indiska barnhemmet Manoj manjari sishu bhawan i delstaten Orissa.

Vittnesmålen rör två män i barnhemmets ledning som under en längre tid ska ha misshandlat och begått övergrepp mot barn och unga. En av männen blev 2008 avsatt från sin tjänst efter uppgifter om fysisk tortyr, men under 2011 blev han återinsatt som högsta chef.

– Adoptionscentrum känner till hans bakgrund men fortsätter ändå samarbetet, säger Josefine Jacobsson.

Det var under 2010 som Josefine åkte till Indien som volontär tillsammans Linnea Karlsson och Sara Arrhusius. Under sju månader blev de vittnen till grova missförhållanden på barnhemmet, men när de försökte ta upp frågan med Adoptionscentrum blev responsens sval.

– Vi berättade väldigt detaljerat om att det förekom misshandel och pengasvinn på barnhemmet, men den respons vi fick var att de skulle kolla upp om det är lagligt med aga i Indien, säger hon.

Efter hemkomsten från Indien anmälde Josefine, Sara och Linnea Adoptionscentrum till Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) som utövar tillsyn över adoptionsorganisationerna. Men inget tillsynsärende öppnades, så istället gjordes en JO-anmälan. Men inte heller JO ville granska fallet.

– Vi har tagit ansvar genom att ställa frågor och följa upp de här anklagelserna men vi har ingen tillsynsfunktion, säger Margret Josefsson, förmedlingschef på Adoptionscentrum.

Hon menar att JO:s beslut att inte granska fallet innebär att det inte finns belägg för påståendet om att Adoptionscentrum skulle ha brustit i sina åtgärder mot barnhemmet.

– Vi har lyssnat på tjejerna och tagit anklagelserna på allvar, men vi har en annan bild av situationen.

I förra veckan inledde indiska myndigheter en utredning om sexuella trakasserier efter att anställda kvinnor på barnhemmet lämnat in en klagan. Fysisk tortyr och felaktigt bruk av finansiella medel ingår också i utredningen som riktas mot barnhemmets sekreterare. På Adoptionscentrum ser man positivt på utredningen, men frågan om hur de skulle hantera situationen om utredningen styrks förblir ännu obesvarad.

-– Vi har inte haft frågan uppe för diskussion, men om det förekommer övergrepp är det i första hand de indiska myndigheternas ansvar, säger Margret Josefsson.

Under tiden fortsätter Josefine, Linnea och Sara att arbeta för att uppmärksamma situationen genom att stödja den pågående utredningen. De planerar även en återresa till barnhemmet, för att personligen överlämna sina vittnesmål. Samtidigt jobbar de vidare för att få Adoptionscentrum att agera.

– Det minsta man kan begära är att de fryser samarbetet med barnhemmet tills processen är utredd, säger Josefine.

 

 

 

 

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ny rapport: Regeringen når inte upp till utvecklingsmålen

Flera frivilligorganisationer riktar kritik mot regeringens politik för global utveckling (PGU). En ny granskning visar att Sverige inom flera områden inte lever upp till de övergripande målen om fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu