Fria Tidningen

Ny rapport: Regeringen når inte upp till utvecklingsmålen

Flera frivilligorganisationer riktar kritik mot regeringens politik för global utveckling (PGU). En ny granskning visar att Sverige inom flera områden inte lever upp till de övergripande målen om fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter.

– Inom många politiska områden ligger utvecklingsmålen undanskymda och påverkar inte i den utsträckning som det är tänkt, säger Peter Sörbom, Policysamordnare på Concord Sverige.

Han har tillsammans med 14 frivilligorganisationer tagit fram en rapport som utvärderar hur väl Sveriges politik stämmer överens med riktlinjerna för PGU. Fem områden som betraktas som extra problematiska har granskats och betygsatts. Det gäller områdena klimat, migration, finans, handel och säkerhet. Till de mest kritiserade hör frågorna kring vapenexport och skatteflykt som får tydligt underkänt i rapporten.

– Att mänskliga rättigheter inte respekteras står klart i frågan om vapenexport när Sverige exporterar till odemokratiska länder, säger Peter Sörbom.

För snart tio år sedan antog Sverige som första land i världen en politik för global utveckling. Tanken var att alla politiska beslut skulle präglas av enighet kring de övergripande utvecklingsmålen om fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter. Men sedan dess har debatten svalnat.

– Vi har en ambitiös policy att vara stolta över men det behövs en politisk nystart så att det här frågorna lyfts igen, säger Peter Sörbom.

Han får medhåll från riksdagsledamoten Bodil Ceballos (MP) som menar att regeringens politik för global utveckling främst har blivit en fråga för biståndsråden.

– De här frågorna överlämnas till biståndsminister Gunilla Carlsson trots att problemen till största del ligger hos de andra departementen, säger hon.

Hon anser att det behövs bättre samordning på regeringskansliet och ökad kunskapsspridning om riktlinjerna för PGU.

– När vi nu har de här målsättningarna så måste vi också beakta dem, säger hon.

Även Anders Sellström (KD) i finansutskottet håller med om att diskussionen kring PGU måste få ett uppsving.

– Diskussionen har delvis stannat av som en följd av finanskrisen men nu är det dags att ta tag i det här frågorna igen, säger han.

För att få till en förbättrad politik kring globala utvecklingsfrågor lyfter Peter Sörbom fram flera förslag, men det är framförallt den politiska viljan som behövs stärkas menar han.

– De viktigaste åtgärderna är att stärka kunskaperna om PGU och på så sätt skapa en verklig politiskt vilja att jobba med de här frågorna, säger han.

Fakta: 

Politik för global utveckling

Sveriges politik för global utveckling, PGU, klubbades igenom i riksdagen år 2003, med stöd från alla partier. Det övergripande målet för PGU är att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling, vilket gäller för samtliga politikområden. PGU är grunden för utvecklingspolitiken och styr också biståndspolitiken och Sidas arbete.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Volontärer slog larm: Nu granskas det indiska barnhemmet

I höstas rapporterade Fria Tidningen om systematiska övergrepp på ett barnhem i Indien efter vittnesmål från volontärer. Nu har indiska myndigheter inlett en utredning om sexuella trakasserier. Men Svenska adoptionscentrum, som samarbetar med barnhemmet, har en annan bild av situationen.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu