Fria Tidningen

Inga åtgärder mot skatteflykt i nytt EU-förslag

I slutet av maj röstar EU:s medlemsstater om ett lagförslag som ska motverka kapitalflykt från fattiga länder. Men kampanjen Finn Skatten menar att förslaget måste breddas för att lösa problemet med multinationella företags skattefusk. 

– Det finns en gammal bild av att problemet ligger hos korrumperade regeringar i syd istället för hos de egna företagen i nord, säger Kristina Fröberg på Forum Syd, som är samordnare för kampanjen Finn Skatten. 

Hon menar att den främsta orsaken bakom den omfattande kapitalflykten från fattiga länder är multinationella företags skattefusk.

– Skatteflykt är ett enormt stort hinder för fattigdomsbekämpning, säger hon. 

Varje år försvinner miljarder kronor i kapitalflykt från fattiga länder. Pengar som skulle kunna användas till att finansiera välfärd som vård och skola. Två tredjedelar av den totala kapitalflykten beräknas bestå av multinationella företags skatteflykt och endast en liten del utgörs av inhemsk korruption. Trots detta är de politiska åtgärderna mot kapitalflykt inriktade på att komma tillrätta med just korruption. 

– Regeringen pratar väldigt lite om skatteflykt trots att det underminerar biståndet och bidrar till försämrad konkurrens för företag som inte skattefuskar, säger Kristina Fröberg.

I slutet av maj röstar EU:s medlemsländer om ett nytt lagförslag som innebär att företag måste redovisa den skatt de betalar i varje land de verkar i. På så sätt blir det enklare att ta reda på vad pengarna från industrin används till. Ett viktigt steg för att motverka korruption, men för att komma till rätta med skatteflykten måste lagen breddas anser Kristina Fröberg.  

– Vi vill få politiker att agera i frågan och se till så att lagen även omfattar åtgärder som gäller skatteflykt, säger hon. 

Kampanjen Finn Skatten uppmanar nu till att fler åtgärder skrivs in i lagförslaget. Bland annat förespråkar man större insyn i skatteparadis och att företag även måste redovisa sina vinster. 

– De åtgärder som vi förespråkar är nödvändiga för att få stopp på det stora utflödet av kapital som istället kan gå till utveckling och mänskliga rättigheter i fattiga länder, säger Kristina Fröberg.

Men diskussionen om att bredda förslaget till att även omfatta åtgärder mot skatteflykt har inte varit uppe för diskussion, menar Stefan Pärlhem, ämnesråd på Justitiedepartementet. 

– Den aspekten har inte varit en del av det ursprungliga förslaget, men tanken om ett utvidgat förslag kommer förmodligen att komma upp när det når parlamentet, säger han.

I slutet av maj bestämmer ministerrådet sin linje i frågan, sedan blir det diskussion i parlamentet om förslaget ska godtas eller inte.  

– Vi får se om parlamentet trycker på för ett utvidgat förslag,  men det blir inget beslut förrän rådet och parlamentet är överens, säger Stefan Pärlhem. 

Till dess att lagen klubbas igenom fortsätter kampanjen ”Finn Skatten” att driva på för ett utvidgat förslag. 

– Pengarna som krävs för att bekämpa fattigdom finns redan idag men de stjäls och hamnar i skatteparadis och därför fortsätter vi jobba för ett bredare lagförslag, säger Kristina Fröberg. 

 

Fakta: 

Finn skatten:

Kampanjen Finn skatten lanserades i slutet av april och består av 18 svenska organisationer som vill att regeringen ska agera mot skatteflykt. Kampanjen syftar till att belysa vad skatteflykt innebär för fattigdomsbekämpning och vilket ansvar Sverige har. På hemsidan kan privatpersoner hjälpa statsminister Fredrik Reinfeldt att finna skatten genom att skriva under ett mail med åtgärdsförslag. 

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ja till att utreda ambulansavgifter

Den borgerliga landstingsmajoriteten har röstat igenom ett förslag att utreda om det ska kosta att åka taxi. Beslutet möts av kraftig kritik.

Stockholms Fria

© 2022 Fria.Nu