Fria Tidningen

Miljöpartiet vill ha totalstopp för vapenexporten

Att Sverige ska reglera försäljningen av vapen till odemokratiska länder är något som de flesta partier står bakom. Men idén om att införa ett exportstopp av försvarsmateriel väcker politisk oenighet.   

– I förlängningen vill vi ha ett totalt exportstopp,  säger Bodil Ceballos (MP).

Den svenska vapenexporten har under en tioårsperiod ökat explosionsartat och i fjol såldes vapen till ett rekordvärde av 13,9 miljarder kronor. Sverige är det land som säljer mest vapen i världen, räknat per person. 

– Vapenexporten började skena iväg efter elfte september när kriget mot terrorismen började, säger Anna Ek, ordförande på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. 

Debatten har till stor del handlat om att Sverige säljer vapen till odemokratiska länder. Förra året låg Saudiarabien och Pakistan i topp fem på listan över de största exportnationerna.  I fjol fattade därför riksdagen ett beslut om skärpt vapenkontroll till icke-demokratiska stater och regeringen fick i uppdrag att ta fram en ny lag om krigsmateriel som kommer att presenteras i år. 

– Mycket tyder på att det blir ett ganska urvattnat förslag eftersom man inte inför något exportstopp till odemokratiska länder utan bara skärper reglerna kring demokrati, säger Bodil Ceballos, (MP) oppositionsledamot i försvarsutskottet. 

Hon förespråkar istället ett totalt exportstopp som till en början ska omfatta enbart icke-demokratiska länder men som sedan ska gälla för samtliga stater som Sverige i dag exporterar till. 

– Vapenindustrin utvecklades för att kunna försvara Sverige mot krig men i dag finns inga sådana hot. Vi måste därför ställa om industrin till något vi har nytta av istället, säger hon.

Vad skulle det innebära för svensk försvarsindustri om vi införde ett totalt exportstopp?

– Industrin skulle anpassa sig till att arbeta med produkter som bättre möter de hot som dagens samhälle står inför. Högteknologin som används för att bygga Jas-plan skulle istället kunna användas till att bygga höghastighetståg.  

På Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen välkomnar man förslaget om ett totalt exportstopp och menar att det finns ett folkligt stöd för det. 

– Om man tittar på opinionsundersökningar brukar det vara ungefär fyrtio procent som är helt emot vapenexport, säger Anna Ek och fortsätter: 

– Det skulle vara revolutionerande om Sverige kunde visa att man främjar andra värden som fred och utveckling framför vapenexport.  

Men inte alla håller med om att ett exportstopp är den bästa vägen att gå och frågan om ett totalt förbud möter hårt motstånd från regeringspartierna. 

– Handel mellan länder är en förutsättning för jobb och välstånd. Vapenindustrin är den industri som är mest reglerad i lag och all export kontrolleras av kontrollråden, säger Cecilia Widegren (M) i försvarsutskottet. 

Hon menar att ett exportstopp skulle få förödande konsekvenser för den svenska arbetsmarknaden. 

– Det skulle innebära att tusentals svenska jobb i Karlskoga och Linköping hotas och det tror jag faktiskt inte att Miljöpartiet står bakom, säger hon. 

Men Bodil Ceballos menar att arbetslinjen inte är skäl nog för att tillåta svensk vapenexport. Hon tror att satsningar på andra industrier leder till nya jobb. 

– Vapenexport är egentligen förbjudet redan i dag och arbetsmarknadsskäl är inte grund nog för att avvika från reglerna om undantag.  

Fakta: 

Vapenexport 2011:

Den totala summan för vapenexport 2011 uppgick till 13,9 miljarder. De fem största exportdestinationerna 2011 var: 

1. Thailand (3 017 mnkr) 

2. Saudiarabien (2 869 mnkr) 

3. Indien (1 049 mnkr) 

4. Pakistan (862 mnkr) 

5. Storbritannien (753 mnkr) 

Källa: ISP

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ja till att utreda ambulansavgifter

Den borgerliga landstingsmajoriteten har röstat igenom ett förslag att utreda om det ska kosta att åka taxi. Beslutet möts av kraftig kritik.

Stockholms Fria

© 2022 Fria.Nu