Fria.Nu

Vindkraft gynnar miljön

Den biologiska mångfalden gynnas av vindkraftverk, enligt nya undersökningar. Och några skador för fåglar verkar det inte bli som man tidigare har trott.

(TT) De som vill ha kraftverk ute till havs har fått vind i seglen. Nya undersökningar visar att den biologiska mångfalden gynnas av vindkraftverk. Några skador verkar det inte bli.

Att utnyttja vinden för kraftförsörjning har inneburit kluvna känslor hos miljöengagerade. Å ena sidan vill man ha vindsnurror - men å andra sidan finns rädslan för att havsmiljön ska råka illa ut.

Nu har de två vindkraftsparkerna på Utgrunden och Yttre Stengrund i Kalmar studerats av forskare vid Stockholms universitet.

- Vi såg att vindkraftverken till havs verkar fungera som artificiella rev. Lokalt gynnar de den biologiska mångfalden, och det ger även mer organismer på dessa platser än vad man ser i omgivande hav, säger marinbiolog Marcus Öhman på zoologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Någon skada för miljön tycks vindkraftverken inte åstadkomma.

- Nej, mycket talar för att det inte blir någon sådan effekt.

En grupp ornitologer under ledning av Jan Pettersson, tidigare chef för Ottenby fågelstation på Öland, har studerat om vindkraftverken är en fara för fågellivet, skriver Göteborgs-Posten.

De fann att endast en fågel dött efter en kollision med ett vindkraftverk, medan hundratusentals andra fåglar ändrat sin kurs långt före kraftverken.

I Sverige finns i dag cirka ett dussin vindkraftverk till havs, men det funderas över och planeras för åtskilligt fler.

Ett stort projekt som väntar på besked om man ska få bygga eller inte är Göteborg Energis ansökan om att få uppföra 60 vindkraftverk för 2,7 miljarder kronor vid Fladen, utanför Varberg. Och det är ett projekt som rört upp känslorna hos miljöorganisationerna. De vill inte ha några vindkraftverk just där.

Även miljödomstolen gjorde, i ett remissyttrande till regeringen, tummen ned för Fladenprojektet tidigare i vinter. När regeringen tar sitt beslut är oklart.

Svenska Naturskyddsföreningen är en av de miljöorganisationer som är kritiska till en anläggning i just Fladen, som anses miljökänsligt. Men vindkraftverk är man annars för.

- Den stora potentialen är havsbaserade vindkraftverk, säger generalsekreterare Svante Axelsson till TT.

Han gläds över att kunskapen blir större, men han vill inte i dag göra någon direkt koppling mellan undersökningen och Fladen.

- Jag känner inte till det här forskningsresultatet, så jag kan inte säga om vår oro nu är borta när det gäller just Fladen.

Regering och riksdag har ett nationellt planeringsmål på att minst tio terawattimmar el ska komma från vindkraft senast år 2015.

- Det innebär omkring 1 500 vindkraftverk, säger Carl-Ivar Stahl, jurist på Statens Energimyndighet.

Hans bedömning är att mer än hälften av dem blir havsbaserade.

Totalt, på land och till sjöss, finns i dag omkring 600 vindkraftverk.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Hjärnan pigg längre hos dagens 70-åringar

Dagens personer i 70-årsåldern är piggare i hjärnan än tidigare generationer. Men när den kognitiva förmågan väl börjar försämras, går nedgången snabbare än tidigare. Det antas hänga ihop med hur vi använder hjärnans reservkapacitet. 

S lovar 60 miljoner kronor till äldre

Socialdemokraterna vill satsa på idrott, friluftsliv och studiecirklar för äldre. Därför går partiet till val med löfte om 60 miljoner kronor per år till Föreningssverige, samt en fast kontaktperson för alla som har hemtjänst. 

Företag byteshandlar i ny barterring

Lokala företag blir starkare om de byter sitt överskott av varor och tjänster med varandra. Det är tanken med en så kallad barterring, som nu startar för första gången i Sverige.

© 2022 Fria.Nu