• Finansminister Magdalena Andersson testade en rak höger under sitt besök på boxningsklubben Narva i Stockholm.

S lovar 60 miljoner kronor till äldre

Socialdemokraterna vill satsa på idrott, friluftsliv och studiecirklar för äldre. Därför går partiet till val med löfte om 60 miljoner kronor per år till Föreningssverige, samt en fast kontaktperson för alla som har hemtjänst. 

Många av våra äldre vittnar om stor omsättning bland hemtjänstpersonalen, vilket lätt kan leda till stress och oro. Därför utlovar Socialdemokraterna nu en fast kontaktperson för alla. Det blir upp till S-politiker på lokal nivå att uppfylla och finansiera vallöftet, som alltså gäller de kommuner som får S- styre efter valet i höst. 

–Syftet är att skapa en tryggare situation för de äldre och deras anhöriga. Som anhörig ska man veta vem man ska ringa till om det blir något problem och som äldre har man rätt att känna sig trygg, sade finansminister Magdalena Andersson (S), när förslaget presenterades på Narva boxningsklubb i Stockholm. 

Att hon och kollegan, äldreminister Lena Hallengren (S), gått upp i ringen var ingen slump. I bakgrunden laddade ett gäng seniorer inför sitt träningspass, och sådant vill Socialdemokraterna se mer av. Partiet utlovar därför 20 respektive 10 miljoner kronor per år för att stimulera föreningsidrott och friluftsliv bland de äldre. 

Därutöver ska 30 miljoner kronor – "i ett handslag med folkrörelserna" – gå till att uppnå ökad social samvaro för äldre. 

–Ambitionen med dessa satsningar är att bryta ensamheten bland de äldre. Det är vi skyldiga dem som varit med om att bygga vårt land, sade äldreminister Lena Hallengren (S). 

Bättre lämpade 

TT: Ska man se er satsning som ett tecken på att frivilliga krafter kommer att få ta ett allt större ansvar för äldres välbefinnande framöver? 

–Kommuner organiserar träffpunkter och mötesplatser, men för mycket av arbetet för att hålla pensionärer pigga och friska är Riksidrottsförbundet och föreningslivet mycket bättre lämpade. De kan utnyttja alla sina kontakter och få med fler i sina verksamheter, säger Lena Hallengren. 

Men, tillstår hon, den största enskilda frågan för äldreomsorgen är fortfarande kompetensförsörjningen: 

–Vi måste få fler att vilja arbeta i äldreomsorgen – vi måste utbilda fler och få fler att stanna kvar, säger Lena Hallengren. 

Fakta: 

Fakta: Förslagen i korthet 

Folkhälsosatsning: 

20 miljoner kronor per år för att stimulera föreningsidrott, och 10 miljoner kronor årligen för att stimulera friluftsliv för äldre. 

Stödet går via Riksidrottsförbundet och Svenskt friluftsliv till förbund och föreningar. 

Bryta isolering: 

30 miljoner kronor per år till frivilligorganisationer för att ordna aktiviteter som matlag, promenader, konserter, sommarkollo för äldre och studiecirklar. 

Fast omsorgskontakt: 

Fast kontaktperson för alla som har hemtjänst. Finansieras på kommunal nivå och gäller de kommuner som får S-styre efter valet. 

Källa: Socialdemokraterna 

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Hjärnan pigg längre hos dagens 70-åringar

Dagens personer i 70-årsåldern är piggare i hjärnan än tidigare generationer. Men när den kognitiva förmågan väl börjar försämras, går nedgången snabbare än tidigare. Det antas hänga ihop med hur vi använder hjärnans reservkapacitet. 

Företag byteshandlar i ny barterring

Lokala företag blir starkare om de byter sitt överskott av varor och tjänster med varandra. Det är tanken med en så kallad barterring, som nu startar för första gången i Sverige.

© 2023 Fria.Nu