Fria Tidningen

Musslor ska stoppa utfiskningen

I höstas slog Sveriges första pilotanläggning för produktion av musselmjöl upp portarna. Nu är projektet i full gång och tanken är att mjölet ska användas som ett alternativt, miljövänligt djurfoder till bland annat fisk och höns. Men projektets framtid är oviss.

På ön Orust i Bohuslän ligger fabriken som är den enda i sitt slag. Här pågår de första trevande försöken till att i framtiden kunna framställa musselmjöl för större produktion. Förhoppningarna är att det delvis ska kunna ersätta fiskmjölet som i dag används som foder till bland annat kyckling och odlad fisk.

– Musslor står längre ner i näringskedjan än fisk och projektet innebär att vi inte behöver överbelasta foderbeståndet av fisk på samma sätt som vi gör idag, säger Odd Lindahl, docent i marin ekologi, som sedan i höstas har drivit musselprojektet.

En storskalig produktion av musselmjöl skulle på så sätt innebära en riktig miljövinst eftersom det motverkar utfiskning av världshaven. I Sverige odlas i dag matfisk som utfodras med fiskmjöl framställt från vildfångad fisk. Det går åt dubbelt så mycket fisk till fodret som det man får ut av den odlade fisken.

– Fiskmjöl kommer att bli en bristvara i framtiden till följd av utfiskningen av haven och vi behöver titta på alternativa långsiktiga lösningar, säger Odd Lindahl som menar att musselmjöl är ett varaktigt alternativ.

Svenska musselodlare i Bohuslän har sedan länge odlat musslor för konsumtion. I Östersjön däremot går det inte att få lönsamhet i produktionen av matmusslor eftersom den låga salthalten gör att musslorna ofta är för små för att fungera som kost åt människor. Men östersjömusslor går att använda till djurfoder vilket skapar nya möjligheter.

– Detta kan ge musselodlarna en alternativ ersättning och bidra till att musslor blir en näring att satsa på, säger Odd Lindahl.

Musslor lever av naturligt förekommande växtplankton och filtrerar litervis med vatten per timme. På så sätt tar musslorna upp fosfor och kväve som annars bidrar till övergödning. Men för att fler ska våga satsa på musselodling krävs politiska beslut.

– Vi driver på för att odlarna ska få miljöersättning för varje kilo kväve de tar upp med musslorna, säger Jan-Olof Larsson (S) som är ledamot i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott.

Han menar att en miljöersättning skulle garantera odlarna intäkter för sina musslor och stimulera till ökad produktion.

– Det skulle fungera på samma sätt som den ersättning som bönderna får för sin miljökompensation, säger han och hävdar att det rör sig om en avsättning i budgeten på mellan två till fem miljoner kronor per år.

Men hur det blir med finansieringen återstår att se. Hittills har inga beslut tagits för att satsa på musselnäringen och frågan är fortfarande under diskussion.

På fabriken i Orust går arbetet vidare med att utveckla metoden för att utvinna musselmjöl och göra det lönsamt. Men bara till årets slut, sedan löper projektet ut.

– Viktigast just nu är att se till att det blir en långsiktig plan för ersättning för det miljöarbete som musselodlare gör. För tekniken, producenterna och konsumenterna finns redan, säger Odd Lindahl.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ja till att utreda ambulansavgifter

Den borgerliga landstingsmajoriteten har röstat igenom ett förslag att utreda om det ska kosta att åka taxi. Beslutet möts av kraftig kritik.

Stockholms Fria

© 2022 Fria.Nu