Fria Tidningen

BRå föreslår nytt resurscentrum för hedersbrott

Polisen bör införa ett nationellt resurscentrum för att arbeta med hedersrelaterade brott. Det föreslås i en ny utredning som genomförts av BRÅ.

– Det är ett intressant förslag som vi ska titta vidare på, säger Ulrika Herbst, avdelningschef på rikspolisstyrelsen.

Utredningen som har genomförts på uppdrag av polisen syftar till att kartlägga arbetet kring hedersbrott. Förslaget att införa ett nationellt resurscentrum är tänkt att hjälpa polisen att bättre samordna sin verksamhet.

 

– I nuläget har polisen svårt att skaffa sig den typ av kunskap som krävs för att arbeta med sådana här brott, säger Emma Ekström, utredare på Brottsförebyggande rådet, BRÅ. 

Hon tror att en nationell resursgrupp skulle bidra till att ge polisen klarare riktlinjer. 

– Vi måste bli bättre på att identifiera hedersrelaterat våld i ett tidigt skede och förbättra vårt utredningsarbete kring det, säger Ulrika Herbst på rikspolisstyrelsen. 
Rapporten som har undersökt 117 ärenden visar att polisen brister i många av sina rutiner kring arbetet med hedersrelaterade brott. Bland annat så visar utredningen att vittnen och misstänkta inte förhörs regelmässigt och fokus läggs ofta på det enskilda brottet istället för att ta hänsyn till offrets hela livssituation. 

– Det är en skandal för polisiärt arbete att det fortfarande inte finns någon struktur i utredningsinsatserna, säger Sara Mohammad ordförande i organisationen ”Glöm aldrig Pela och Fadime”.  

Hon menar att det behövs långsiktiga åtgärder och fler externa experter som kan hjälpa till i arbetet med hedersbrott.

– Ett nationellt resurscentrum kan användas som en kunskapsbank för hela polisen och kan bidra med konsultation och forskning, säger hon. 

Om något resurscentrum blir verklighet återstår dock att se.

– Det är bra att vi har fått problemen belysta och det blir ett viktigt underlag i vårt fortsatta utredningsarbete, säger Ulrika Herbst. 

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ja till att utreda ambulansavgifter

Den borgerliga landstingsmajoriteten har röstat igenom ett förslag att utreda om det ska kosta att åka taxi. Beslutet möts av kraftig kritik.

Stockholms Fria

© 2023 Fria.Nu