Fria Tidningen

Nytt initiativ ger medborgarna en röst

Europas medborgare har fått en högre röst. Förra veckan började det nya medborgarinitiativet gälla som ska ge enskilda privatpersoner rätt att själva påverka den politiska dagordningen i EU. Men vad det innebär i praktiken råder det delade meningar om.

– Jag tror att det här blir ett verkningsfullt redskap för demokratin som engagerar medborgare i flera länder och på gräsrotsnivå, säger Cecilia Wikström (FP), svensk EU-parlamentariker.
Medborgarinitiativet ger privatpersoner och organisationer möjlighet att själva uppmana EU-kommissionen att genomföra lagändringar i vissa frågor. Initiativet började diskuteras redan för tio år sedan för att möta kravet på mer demokrati i EU.

– Demokratifrågan kommer inte att lösas helt men initiativet ger större påverkansmöjligheter, säger Cecilia Wikström.

Hur hoppas du att medborgarinitiativet kommer att användas i Sverige?

– Jag hoppas bland annat på att handikapprörelsen kommer att använda det här för att lyfta frågan om fri rörlighet för funktionshindrade i EU, säger hon.

För att ett medborgarförslag ska lyftas av kommissionen krävs att en miljon människor från minst sju av EU:s medlemsländer skriver under initiativet. Därefter är det upp till kommissionen att bestämma om det blir en lagändring i frågan eller inte. Men kommissionens fortsatta makt är något som kritiseras.

– Om det hade handlat om riktig direktdemokrati så borde det bli ett lagförslag direkt, men nu är det fortfarande upp till kommissionen att bestämma om det blir så, säger riksdagsledamoten Jens Holm (V).

Han oroas över att medborgarförslagen ska blir verkningslösa.

– Jag hoppas på att det här ska ge folkliga kampanjer större legitimitet på EU-nivå, men jag tror inte att man ska ha alltför stora förhoppningar, säger han.

Medborgarinitiativet har även kritiserats för att ge för stor makt till lobbyister och företag som kan använda sig av initiativet för att få till lagförslag. Men Cecilia Wikström tycker inte att det är något att oroa sig över.

– Hela EU är överöst med lobbyister och det går inte att jämföra med den aggressiva lobbyrörelsen som finns i Bryssel, säger hon.

Redan nu har flera förslag lyfts sedan initiativet sjösattes den första april i år. Bland annat planerar det globala facket för offentliganställda, PSI, att använda medborgarinitiativet för att driva igenom en lagändring i frågan om privat vattenförsörjning. De driver en kampanj om att vatten ska vara en mänsklig rättighet och inte en handelsvara.

– Det är ett jättebra initiativ som jag tror kan samla många underskrifter. Jag ser fram emot att se hur kommissionen ställer sig till ett sådant krav eftersom de ofta brukar lägga förslag om ökad privatisering, säger Jens Holm.

 

Vattenkrav kan drivas igenom som medborgarförslag

Vatten som en mänsklig rättighet och inte som en handelsvara. Det är kravet som det globala facket för offentlighetsanställda hoppas kunna driva igenom med hjälp av medborgarinitiativet.


Pablo Sanchez

– Vatten ska stå utanför den kommersiella marknaden och vara tillgängligt för alla, säger Pablo Sanchez, kampanjledare för EPSU (European Federation of Public Service Unions).

Kampanjen startade som en protest mot att allt fler människor i Europa saknar tillgång till rent dricksvatten. Ambitionen är att starta ett medborgarinitiativ som ska kunna påverka EU-kommissionen att driva igenom en lagändring i frågan om privat vattenförsörjning.

– Vi räknar med att få stort stöd för vår kampanj och förhoppningen är att mobilisera alla våra medlemmar och medborgare som tycker att vattenfrågan måste lyftas, säger Pablo Sanchez.

Vad tycker du om medborgarinitiativet som demokratiskt verktyg?

– Det är väldigt byråkratiskt och det tar lång tid att få ett godkännande för ett initiativ. Dessutom är kampanjer kostsamma så det riskerar att bli ett verktyg som bara används av aktörer med pengar, säger han.

Vad är dina förhoppningar med kampanjen?

– Att vi får gehör för frågan. Kommissionen kan inte ignorera våra krav eftersom de är väl förankrade.

 

 

Fakta: 

Medborgarinitiativet:

Medborgarinitiativet är en folklig uppmaning till EU-kommissionen att föreslå lagar på områden där EU har befogenhet att stifta lagar. Ett medborgarinitiativ måste få stöd från minst en miljon EU-medborgare från minst 7 av de 27 EU-länderna. I vart och ett av dessa länder måste ett antal personer skriva under. Detta antal baseras på hur många Europaparlamentariker landet har, multiplicerat med 750. För Sveriges del innebär det 20 * 750 = 15000 underskrifter

Nya initiativ kan startas på EU-kommissionens webbsida:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

Källa: EU-kommissionen

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ja till att utreda ambulansavgifter

Den borgerliga landstingsmajoriteten har röstat igenom ett förslag att utreda om det ska kosta att åka taxi. Beslutet möts av kraftig kritik.

Stockholms Fria

© 2023 Fria.Nu