Skånes Fria

Så vill Susan George tämja storfinansen

”Antingen ser vi till att skapa en bra framtid, eller så väljer vi att inte göra det.” Trots en röst försvagad av strupkatarr levererade Susan George starka politiska budskap när hon i veckan besökte Skåne för att prata om sin senaste bok Deras kris, våra lösningar.

Foajén till kulturhuset Inkonst i Malmö var fullsatt av människor den 5 mars. Kvällen ägnades delvis åt en diskussion om kommunens arbete för att undvika att skattepengar hamnar i skatteparadis, men för de flesta var höjdpunkten troligen att lyssna på forskaren, aktivisten och författaren Susan George. Hon har ägnat större delen av sitt 78-åriga liv åt politisk aktivism och är i dag bland annat hedersrepresentant för franska Attac. Hennes senaste bok har nyligen översatts till svenska med titeln Deras kris, våra lösningar.

– Boken heter så för att jag menar att det finns en urskiljbar grupp som skapat finanskrisen. Det är en liten grupp, som jag kallar Davosklassen. Skulden är deras.

Susan George beskriver dem som ”mänsklighetens herrar” – de finns i alla länder och styr med ekonomisk och politisk makt. I boken granskar hon hur de skapat finanskrisen, genom att avreglera marknaden och ta risker med andra människors pengar. Det har i sin tur drivit på ytterliggare två kriser – den sociala och den ekologiska, menar hon. Ojämlikheten och fattigdomen i världen ökar, samtidigt som allt fler människor förlorar tillgång till mat och vatten.

– Den ekologiska krisen är den svåraste utmaningen i mänsklighetens historia. Vi behöver förändra situationen nu, innan det blir för sent. Om det inte redan är det.

Hon radade upp olika exempel på hur internationella ansträngningar misslyckats hittills, som under klimattoppmötena i Köpenhamn och Durban. Regeringar världen över talar fortfarande mer om var de kan hitta ny olja än om oljeproduktionstoppen. Susan George skriver i sin bok att den här prioriteringen inte kan fortsätta. Ekologin måste få sätta ramar för ekonomin, istället för tvärtom, menar hon.

Under kvällen ställdes bland annat frågan varför man ofta får höra att det inte finns ekonomiskt utrymme att utveckla välfärden, trots att vi är rikare än någonsin.

– Davosklassen, som består av vad jag kallar neofundamentalister, repeterar det här hela tiden. När man hör någonting tusen gånger börjar man tro på det. Det är en attack mot demokratin. Jag hör människor i Frankrike säga att vi har levt över våra tillgångar, vilket är löjligt.

Hon nämnde bland annat hur pengar förs över från arbetare till kapitalägare världen över. De flesta får mindre i plånboken, samtidigt som de rikaste undviker att betala skatt och regeringarna spenderar pengar på att rädda banker.

– Davosklassen vill ta oss tillbaka till 1920. De svälter välfärdssystemet.

Men det finns hopp, enligt Susan George. Tillsammans kan vi hitta egna lösningar.

– Antingen ser vi till att skapa en bra framtid, eller så väljer vi att inte göra det. Vi måste arbeta för enighet, ta fram förslag, ställa krav och säga ”det här är vad vi vill!”. Alla är intresserade av någon aspekt av krisen – arbetare, fackföreningsaktiva, feminister, religiösa grupper. Vi behöver ena rörelserna och ta inspiration från freds- och avrustningsrörelsen. Ingen kan vinna ensam, vi behöver varandra. Vi måste bli starka så att regeringarna hör oss, för de lyssnar inte i dag.

Kvällens andra programpunkt var frågan om upphandlingar och skatteparadis. Malmö stad har en formulering om detta i budgeten för 2012. Där står att kommunen vill göra etiskt solidariska upphandlingar, och undersöka hur man ska kunna undvika att anlita företag med kopplingar till skatteparadis. Just nu pågår ett juridiskt arbete kring hur kravet kan formuleras i upphandlingarna i framtiden.

Carina Nilsson (S), kommunalråd i Malmö med ansvar för vård och omsorg, är en av dem som driver frågan.

– Vi ska inte vara så naiva att vi tror att företag har en ideell drivkraft. De drivs av att skapa vinst och det måste vi börja inse. I takt med att de blir bättre på att hitta kryphål måste vi bli bättre på att täppa till dem. Vi måste börja att specificera sådant som exakt bemanning, kompetens och utrustning.

Hon har flera skäl till att hon tycker att arbetet är viktigt.

– Det är osmakligt när de här företagen inte solidariskt är med och bidrar till välfärden genom att betala skatt. Extra osmakligt blir det eftersom det är skattepengar som skapar deras vinster.

Carina Nilsson lyfter också fram Malmö stads roll i att påverka, eftersom man är en så pass stor upphandlare.

Arbetet är en del av satsningen Vita jobb där kommunen i sina upphandlingar ska kunna kräva att de företag som anlitas till exempel har bra villkor för sin personal, anlitar praktikanter för att ge arbetslivserfarenhet och betalar vita löner.

Fakta: 

Några länder som brukar betecknas som skatteparadis är till
exempel Jersey, Isle of Man, Caymanöarna, Schweiz, Liechtenstein och
Cypern.

Arrangörer för kvällen var Attac, ABF, LO Malmö, Karneval förlag, Efter arbetet och Inkonst.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Företag byteshandlar i ny barterring

Lokala företag blir starkare om de byter sitt överskott av varor och tjänster med varandra. Det är tanken med en så kallad barterring, som nu startar för första gången i Sverige.

Så ska städer bli hållbara

Ny studie: Om vi vill öka ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet behöver vi fokusera mer på städerna.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu