Fria Tidningen

Vilken inställning har ditt parti till odlat kött?

Fria frågar riksdagspartierna om inställningen till odlat kött och att stödja forskningen på området.

 

Jens Holm (V), talesperson i frågor som rör miljö, klimat och djur.

Vad har ert parti för inställning till odlat kött?
– Vi ser det här som en av de stora framtidslösningarna som vi hoppas på. Det innebär att djur inte behöver födas upp, transporteras och dödas, vi får i oss proteinrik mat utan att djuren skadas. Men just nu är processen väldigt energikrävande. Vi hoppas att man ska kunna hitta metoder för att skapa en bättre och mindre miljökrävande process för att ta fram odlat kött.

Hur ser ni på att, från politiskt håll, gå in och stödja forskningen på området? 
– Vi vill att man ska gå in med stora anslag till forskningen. Vi tycker till exempel att en del av pengarna inom projektet Matlandet Sverige skulle gå till forskning om miljövänligare matproduktion som till exempel odlat kött.

 

Bengt-Anders Johansson (M), talesperson i landsbygdsfrågor.

Vad har ert parti för inställning till odlat kött?
– Den här frågan är så pass ny att vi inte har någon partiuppfattning över huvud taget. Jag hörde om det här på nyheterna för några dagar sedan och har inte alls någon uppfattning, men vet att det handlar om att omvandla celler till kött på artificiell väg och att det fortfarande forskas på området. Men vi har inte hunnit diskutera det här inom partiet än.

Hur ser ni på att, från politiskt håll, gå in och stödja forskningen på området? 
– När det gäller att fördela forskningsanslagen så gör vi det inte från politiskt håll. Men om forskningsrådet bedömer området som intressant och relevant så kan jag inte utesluta att man skjuter till pengar. Men det är som sagt inte en politisk fråga.

 

Matilda Ernkrans (S), ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

Vad har ert parti för inställning till odlat kött?
– Forskningen om artificiell framställning av kött är ganska ny och har därför inte varit uppe för politiskt ställningstagande inom S. Men vi är positivt inställda till forskningen och följer frågan på nära håll. Om man kan minimera miljöpåverkan är det intressant men sedan finns diskussionen om att man vill veta vad man äter och konsumenternas inställning. Det är en svår fråga. 

Hur ser ni på att, från politiskt håll, gå in och stödja forskningen på området? 
– Vi är för en fri forskning men öppna för olika lösningar och idéer för hur man ska hantera den ökade köttkonsumtionen. För att klara våra klimatmål måste de rika länderna äta mindre kött medan de fattiga måste äta mer.

 

Anita Brodén (FP), miljöpolitisk talesperson.

Vad har ert parti för inställning till odlat kött?
– Folkpartiet är positivt till de framsteg som har gjorts inom forskningen, det är spännande och värdefullt för framtidens utmaningar med klimatet och kan vara en lösning då vi kommer att få allt fler munnar att mätta. Man är inte framme än och det kommer nog dröja ett antal år innan man kan ta fram kött på artificiell väg.

Hur ser ni på att, från politiskt håll, gå in och stödja forskningen på området? 
– Huvudprioritet i den senaste forskarpropositionen har handlat om klimatet och framtida utmaningar och där ligger det här nära, om köttodling kan minska de framtida klimatutsläppen. Nästa år lägger vi en ny forskarproposition och jag ser alla möjligheter att vi väljer en linje för att ta tillvara sådana här resurser.

 

Helena Leander (MP), miljöpolitisk talesperson.

Vad har ert parti för inställning till odlat kött?
– Vi vill minska köttkonsumtionen och om det dessutom är bra ur djurskyddssynpunkt så är det jättebra, och odlat kött kan vara en lösning. Men forskningen har fortfarande lång väg kvar och många frågor att reda ut och det måste finnas en efterfrågan bland konsumenterna.

Hur ser ni på att, från politiskt håll, gå in och stödja forskningen på området? 
– Det är inte så att vi vill gå in och pilla i forskningen, vi gör sällan så att vi går in och detaljstyr forskningen, så det kommer vi inte att göra. Men vi kommer att fortsätta att arbeta för minskad köttkonsumtion och vilken roll odlat kött får i framtiden beror dels på forskningen och dels på efterfrågan från konsumenterna.

 

Irene Oskarsson (KD), jordbrukspolitisk talesperson.

Vad har ert parti för inställning till odlat kött?
– Jag tycker inte att man ska använda begreppet odlat kött eftersom det handlar om att få fram protein på artificiell väg. 

Hur ser ni på att, från politiskt håll, gå in och stödja forskningen på området? 
– Vi måste bejaka forskningen på det här området. För mig handlar det inte om att man ska sluta äta djur, utan om att det kan lösa proteinbristen i världen. Men det behövs ytterligare forskning på området.
– Forskningen som så är frigående och den får resurser redan i dag. Vi måste bejaka den här forskningen men jag kan inte gå in och säga om det här forskningsområdet är viktigare än något annat. Det är inte politikernas ansvar.

 

Josef Fransson (SD), ledamot i miljö- och jordbuksutskottet.

Vad har ert parti för inställning till odlat kött?
– Det är ingenting vi har tagit ställning till i ett brett sammanhang inom partiet, men jag har diskuterat frågan med enskilda ledamöter och vi är överens om att det sannolikt är en stor framtidsmetod. Man slipper djurhållningen och man kan tänka sig att det skulle kunna bli stora miljövinster, eftersom köttproduktionen i dag har en stor miljöpåverkan och mycket av det som odlas i dag går till djurfoder.

Hur ser ni på att, från politiskt håll, gå in och stödja forskningen på området? 
– Som sagt har vi inte tagit upp den här frågan i ett större sammanhang, men jag och de ledamöter som jag har pratat med har diskuterat om det inte är dags att lyfta frågan nu om att utöka stödet till forskning om odlat kött. 

 

Per Åsling (C), ledamot i miljö- och jordbruksutskottet.

Vad har ert parti för inställning till odlat kött?
– Det här ingen fråga som varit uppe på agendan inom partiet. Men jag kan säga att jag tycker att vi ska ha riktig mat som produceras naturligt, inte artificiellt producerat kött. Konstgjort producerat kött har ingen plats i Matlandet Sverige.

Hur ser ni på att, från politiskt håll, gå in och stödja forskningen på området? 
– Återigen tycker jag inte att vi ska satsa offentliga medel på det. Jag tycker inte att skattebetalarnas pengar ska gå till forskning om konstgjort kött.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Plastprodukter läcker farliga gifter

Av 83 undersökta plastprodukter läckte en tredjedel ut giftiga kemikalier. Det visar en undersökning som gjorts vid Göteborgs universitet. Fem av 13 produkter avsedda för barn, som till exempel badleksaker, visade sig läcka ut giftiga ämnen.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu