• Miljöminister Lena Ek invigningstalade på IPCC:s klimatmöte i Stockholm, som pågår fram till fredag då den nya klimatrapporten offentliggörs.
Fria Tidningen

Ny klimatrapport sätter press på politikerna

På fredag presenterar FN:s klimatpanel IPCC sin nya klimatrapport. Sedan den senaste rapporten släpptes för sex år sedan har lite hänt och nu ökar trycket på politikerna att agera.

I måndags anlände FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC till Sverige för att godkänna den första av fyra delrapporter som tillsammans bildar IPCC:s femte klimatrapport. Den ska sammanfatta de senaste sex årens klimatforskning och presenteras på fredag.

– Det handlar inte så mycket om nya rön utan vi förväntar oss att man med större säkerhet kan säga det man nu vet, utifrån forskningen, jämfört med den förra rapporten, säger Caroline Jonsson, Fältbiologerna.

Den senaste rapporten från IPCC kom 2007, för sex år sedan. Utsläppen av växthusgaser har fortsatt att öka, larmrapporterna om den smältande havsisen i Arktis duggar tätt och de politiska åtgärderna för att komma till rätta med klimatförändringarna saknas fortfarande.

– Det är oacceptabelt att de inte har lyckats agera utifrån det som forskningen visade för sex år sedan. Det gäller både på global och på nationell nivå, säger Caroline Jonsson. Sverige når inte upp till 14 av 16 miljömål och utsläppen ökar eftersom man inte räknar med de utsläpp som vi ger upphov till utomlands. Samtidigt har politikerna inte lyckats komma överens om något nytt bindande klimatavtal.

Vad är annorlunda den här gången?

– Jag tror att rapporten kommer kunna visa att forskningen har utvecklats och att det finns mer tyngd bakom det som forskningen visar som politikerna förhoppningsvis tar till sig.

Martina Krüger, energi- och klimatexpert på Greenpeace, håller med om att utvecklingen har gått för långsamt de senaste åren, men hon tror att politikerna tog till sig forskningen förra gången. Problemet är lobbyarbetet från olje- och kolbolagen som bromsar utvecklingen, menar hon.

– Australiens regering är öppet klimatskeptisk så där har olje- och kollobbyn lyckats bra, liksom i USA och Kanada. Det är flera industrier som vill gå före och ställa om, vilket är glädjande. Deras röster blir fler och högre men de väger fortfarande inte lika tungt som kol- och olje-bolagen, säger hon.

Hon är fortfarande förhoppningsfull och tror att om vanligt folk fortsätter att ställa krav på politikerna och kritiserar klimatpolitiken så kommer det ske förändring.

– Innan dess kommer politikerna fortsätta att känna sig trygga i det de gör.

För Greenpeace och Martina Krügers del är den viktigaste klimatpolitiska frågan just nu att man lyckas lösa finansieringen av klimatanpassningar i utvecklingsländerna. Caroline Jonsson och Fältbiologerna efterlyser ett nytt bindande klimatavtal.

– På nationell nivå är det viktigaste att vi höjer vårt klimatbistånd.

Fakta: 

FN:s klimatpanel IPCC

  • IPCC står för Intergovernmental panel on climate change och är FN:s vetenskapliga klimatpanel.
  • Panelen bildades 1988 av Världsmeteorologorganisationen WMO och FN:s miljöprogram UNEP.
  • 195 länder är medlemmar av IPCC.
  • Syftet med IPCC-rapporterna är att med jämna mellanrum samanställa läget i klimatforskningen för att världens regeringar ska ha ett gemensamt underlag för att kunna fatta beslut i klimatfrågan.

IPCC:s femte klimatrapport

I veckan möts FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC i Stockholm. 250 delegater från 111 länder deltar på mötet, där man ska ta ställning till en kortfattad rapport för att ge världens regeringar ett uppdaterat underlag för att förstå klimatets förändring.

På fredag presenteras rapporten på en presskonferens. Det är den första av fyra delrapporter som tillsammans bildar IPCC:s femte klimatrapport, som ska vara klar i oktober 2014.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Vindelälven kan bli biosfär

Vindelälven-Juhtatdahka hoppas att Unesco ska utse regionen till ett biosfärområde för hållbar utveckling.

Landets Fria

© 2023 Fria.Nu