Fria Tidningen

Plastprodukter läcker farliga gifter

Av 83 undersökta plastprodukter läckte en tredjedel ut giftiga kemikalier. Det visar en undersökning som gjorts vid Göteborgs universitet. Fem av 13 produkter avsedda för barn, som till exempel badleksaker, visade sig läcka ut giftiga ämnen.

I sin avhandling har Delilah Lithner, på Institutionen för växt- och miljövetenskap vid Göteborgs universitet, tittat på giftigheten i olika plastprodukter. Totalt undersöktes 83 olika plastprodukter och syntetiska textilier, varav 13 produkter som var avsedda för barn. Studien gjordes genom att vattenloppor utsattes för lakvatten från plastprodukterna. Av samtliga undersökta produkter var en tredjedel akut giftiga för vattenlopporna. Av de tretton produkterna som var avsedda för barn släppte fem stycken ut giftiga ämnen.

– Trots att produkterna enbart lakades i rent, avjoniserat vatten i ett till tre dygn så var det många produkter som släppte ifrån sig giftiga ämnen. Om de här ämnena även är farliga för människan visar inte studien. Men även om halterna av kemikalier som läcker från en produkt inte är höga kan den sammantagna exponeringen av kemikalier, som människan och miljön utsätts för från många produkter, skapa problem, säger Delilah Lithner.

Bland produkterna avsedda för barn fanns till exempel badleksaker, en barnhandväska och flythjälpmedel som uppblåsbara armkuddar. De produkter som i störst utsträckning läckte giftiga kemikalier var mjuka produkter som tillverkats av till exempel mjukgjord PVC eller polyuretan, samt epoxiprodukter och syntetiska textilier.

– Våra studier visar att för flera av produkterna var det fettlösliga organiska ämnen som orsakade giftigheten. Däremot vet vi inte vilka organiska ämnen det var, säger hon.

Att det är de mjuka plastprodukterna som läckt mest förvånar inte Delilah Lithner på grund av mjukplastens struktur och innehåll av mjukgörare.

– Plast består av polymerer och tillsatskemikalier, så kallad additiv. I mjukgjord plast är glappen mellan polymerkedjorna större, vilket gör det lättare för obundna kemikalier att läcka ut.

I sin avhandling har Delilah Lithner också tittat på de kemikalier som används för att tillverka ett 50-tal olika plastpolymerer och rankat dem utifrån de miljö- och hälsofaroklassificeringar som finns för kemikalier. Delilah Lithner hoppas att studien ska leda till att riskerna med använding av dessa kemikalier i plastprodukter bedöms.

– Kemikalielagstiftningen omfattar främst kemiska produkter och blandningar, men för kemikalier i varor är den bristfällig. EU har visserligen nyligen bestämt att inom tre till fem år förbjuda de tre farligaste mjukgörarna och en härdare som används i epoxi. Detta är jättebra och jag hoppas att vi får se mer av sådana åtgärder.

Fakta: 

Studien bygger på en undersökning av totalt 83 plastprodukter. Slutresultatet visar att en tredjedel av produkterna läckte ut giftiga ämnen. 13 av produkterna var avsedda för barn varav fem av dem läckte ut farliga ämnen.

De senaste 15 åren har den globala årsproduktionen av plast fördubblats, till 245 miljoner ton 2008.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu