Fördjupning


Per Andersson
Fria Tidningen

Veckans fria programtips: Lek och lärande

Den här veckan tipsar vi om flera program med fokus på lekfull utbildning och utveckling med barn och ungdomar som målgrupp.

Tux4Kids är en programvarusvit med barn som målgrupp. Sviten innehåller ritprogrammet Tux paint, skrivövningsprogrammet Tux type och matematikprogrammet Tux math. Ladda ner och testa! http://tux4kids.alioth.debian.org/, http://tuxpaint.org/

Guido van Robot (GvR) är ett programmeringsspråk designat för att introducera nybörjare till grunderna i programmering. Ladda ner det och utforska programmering på ett kul och lärorikt sätt. http://gvr.sourceforge.net/

Om än Scratch inte är fri programvara (modifiering har vissa händer), så är användande och distribution fritt. Scratch är ett forskningsprojekt och utbildningsprogram som utvecklas på Massachusetts institute of technology, MIT. Scratch låter människor med olika bakgrund, erfarenhet och ålder experimentera med koncepten för ett programmeringsspråk. På ett lekfullt sätt bygger man program med visuella programmeringsblock som styr bild, musik och ljud. http://scratch.mit.edu/

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Freedom box

Freedom box-projektets mål är att låta användare återta kontrollen över internet från stater, företag och leverantörer. Genom att samla existerande teknik i ett lättanvänt och billigt format ska detta bli verklighet.

Fria Tidningen

Det demokratiska Debian

Det fria programvaruprojektet Debian är en av de äldsta GNU/Linux-distributiorna. Debian började som en samling program som distribuerades som ett fungerande GNU/Linux-system. Idag är det en av de mest använda distributionerna. Många distributioner använder även Debian som bas, till exempel flera av de som ingår i veckans programtips.

Fria Tidningen

Argument denna vecka

Detta är grand finale för serien om fri programvara i Fria Tidningen. I alla fall för den här gången. Min förhoppning är att alla vid något tillfälle under seriens gång har hittat någonting relaterat till fri programvara som är intressant. Jag hoppas också att programtipsen har varit intressanta och användbara.

Fria Tidningen

Kreativa digitala allmänningar

Creative commons är en ideell organisation som utvecklat Creative commons fria licenser. Organisationen startades 2001 i USA delvis till följd av ökande problem med copyrightlagstiftningen och delvis inspirerade av de lyckade licenserna för fri programvara som redan utvecklats. Skapande är en remix och utnyttjande av någon annans idé och verk. Digitala allmänningar behövs för att vi kunna utvecklas och skapa ny kultur.

Fria Tidningen

Fria projekt förbättrar 3D-animering

3D-animeringsprogrammet Blenders community har en egen metod för att utveckla programvaran. De skapar filmer och spel, som med sina fria licenser kan inspirera andra att använda programmet.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu