Fördjupning


Per Andersson
Fria Tidningen

Argument denna vecka

Detta är grand finale för serien om fri programvara i Fria Tidningen. I alla fall för den här gången. Min förhoppning är att alla vid något tillfälle under seriens gång har hittat någonting relaterat till fri programvara som är intressant. Jag hoppas också att programtipsen har varit intressanta och användbara.

Den här veckans tema går i utvecklingens och kritikens tecken.

Jonas Öberg skriver om konferensen FSCONS som visar vägen framåt för ett fritt samhälle. FSCONS har bara funnits i några år men har växt massivt och blivit en arena för självkritisk rannsakan för en framtid som ska vara tillgänglig för alla.

Hedvig Kamp ställer frågan om fri programvara verkligen är fri om inte alla är fria att delta och hur mycket större fri programvara kunde vara med fler potentiella utvecklare och användare. Hon lägger särskilt fokus på jämställdhetsproblematik inom fri programvaruvärlden och presenterar även flertalet nördfeministiska grupperingar.

Christina Gratorp presenterar Rättviseförmedlingen och hur det kan vara en väg till en mer jämställd teknikvärld genom att presentera och lista kvinnor aktiva inom tekniska områden.

Vi tittar också närmre på hur GNU/Linux-distributionen Debian är organiserad för att se hur ett fri programvaruprojekt fungerar i praktiken.

Programtipsen denna vecka beskriver vad man kan behöva tänka på när man installerar GNU/Linux. Vi tipsar även om några olika GNU/Linux-distributioner och den virtuella maskinen VirtualBox (en programvarudator). Pröva nu ett fritt operativsystem själv!

TACK! Jag vill tacka redaktionen på Fria Tidningen som varit en klippa genom hela serien, men främst vill jag tacka alla skribenter. Utan er hade det inte varit möjligt att genomföra serien. Ni har alla skrivit mycket bättre än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig var möjligt. Tack för att ni har gjort serien möjlig!

Jag vill även tacka alla användare och utvecklare av fri programvara. Det är en positiv rörelse som går mot en friare värld.

Till sist vill jag tacka alla seriens läsare. Hoppas ni har tyckt att det har varit lika kul att läsa serien som jag har tyckt det var att göra den.

Tack för att ni läste.

Vi veri veniversum vivus vici.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Freedom box

Freedom box-projektets mål är att låta användare återta kontrollen över internet från stater, företag och leverantörer. Genom att samla existerande teknik i ett lättanvänt och billigt format ska detta bli verklighet.

Fria Tidningen

Det demokratiska Debian

Det fria programvaruprojektet Debian är en av de äldsta GNU/Linux-distributiorna. Debian började som en samling program som distribuerades som ett fungerande GNU/Linux-system. Idag är det en av de mest använda distributionerna. Många distributioner använder även Debian som bas, till exempel flera av de som ingår i veckans programtips.

Fria Tidningen

Fria projekt förbättrar 3D-animering

3D-animeringsprogrammet Blenders community har en egen metod för att utveckla programvaran. De skapar filmer och spel, som med sina fria licenser kan inspirera andra att använda programmet.

Fria Tidningen

Kreativa digitala allmänningar

Creative commons är en ideell organisation som utvecklat Creative commons fria licenser. Organisationen startades 2001 i USA delvis till följd av ökande problem med copyrightlagstiftningen och delvis inspirerade av de lyckade licenserna för fri programvara som redan utvecklats. Skapande är en remix och utnyttjande av någon annans idé och verk. Digitala allmänningar behövs för att vi kunna utvecklas och skapa ny kultur.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu