Stockholms Fria

Många kritiska till regeringens förslag

Regeringens syfte med utredningen Trafiklösning Stockholm upprör miljörörelsen. Både Alternativ stad och Naturskyddsföreningen är kritiska.

Anna Sehlin, Alternativ stad, tycker att det är helt fel att inga pengar går till kollektivtrafiken.

– Det stod på valsedeln att pengar skulle gå till kollektivtrafiken. Vad var det vi röstade om? Jag tror folk förlorar tron på det demokratiska systemet.

Enligt Alternativ stad och Anna Sehlin var de borgerliga partierna, när de krävde att stockholmarna skulle få folkomrösta om försöket, tämligen säkra på att vinna en folkomröstning.
Men försprånget knappades in tack vare de goda resultaten under försöket och med viktiga insatser från miljöorganisationer och andra, menar Anna Sehlin. När det sedan började luta mot ja-seger i Stockholm kom, enligt Alternativ stad, nästa dribbling från några moderatdominerade kranskommuner. Man skulle utlysa egna folkomröstningar i trängselfrågan.

– När det sedan visade sig att det var tveksamt om alliansregeringen kunde få tillräckligt med stöd i riksdagen för att köra över stockholmarna kan regeringen nu tänka sig att rösta ja till trängselavgifterna om pengarna går till forcerat utbyggande av motorledsringen kring Stockholm.

– Det blev fel från början, en massa folkomröstningar, men det sades från alla politiska håll att man skulle följa resultat från folkomröstningen, säger Anna Sehlin.

Även Svenska naturskyddsföreningen är kritisk. Magnus Nilsson på SNF tycker att det är bra att man äntligen drar igång, men menar att det är dumt och orealistiskt att öronmärka pengarna till vägar.

– Att intäkterna öronmärks för vägbyggen är en tokig lösning. Fråga alla som väntar på försenade pendeltåg var de hoppas att pengarna ska satsas! Låt landstinget bestämma – Stockholm behöver inga pekpinnar från regeringen och riksdagen.

Hur tycker du att en lösning ska se ut?

– Jag tycker att det bästa vore om Stockholms läns landsting fick bestämma över pengarna. Det vore det mest logiska. Att bygga Förbifart Stockholm och en östlig förbindelse kommer att generera ökad trafik och ökade utsläpp av växthusgaser. Förbifarten är också en lösning som i sina hittillsvarande utformningar visat sig strida mot miljölagstiftningen. I dessa dagar då klimatfrågan hamnat högt upp på agendan är denna färdriktning ödesdiger och gammaldags.

Magnus Nilsson tror att regeringens utspel om att alla vägavgiftspengar ska gå till vägar är ett sätt att försöka mildra kritiken från kranskommunerna. Han tror att avgifterna till slut också kommer att gå till kollektivtrafiken.

Även näringslivet är kritiskt. I en kommentar i Svenska Dagbladet säger Peter Egardt, vd för Stockholms handelskammare:

– Infrastrukturminister Åsa Torstensson har före valet uttalat att kommunerna runt Stockholm borde folkomrösta om trängselskatten och folkviljan skulle fälla utslaget. Det blev en klar majoritet som röstade nej. Skulle den gamla trängselskatten, om än i lite modifierad form, återinföras nu blir Åsa Torstenssons svek lika stort som tidigare Göran Perssons och Annika Billströms.

Fakta: 

<h2><a href="http://www.fria.nu/tema/foerbifarten">Läs fler artiklar om Förbifart Stockholm på vår temasida.</a></h2>

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Första miljarden på väg till Förbifart Stockholm

Nästa år ges drygt 1,2 miljarder från trängselskatten tillbaka till Stockholm, vilket är dubbelt så mycket som tidigare år. Nästan allt går till att finansiera Förbifart Stockholm. "Ett stort svek mot folkomröstningsresultatet", säger Göran Folin från Alternativ stad.

Stockholms Fria

SL:s chockhöjning

Den 1 september höjs avgiften på SL- korten. Den som behöver ett månadskort blir då tvungen att betala 100 kronor extra för att ta sig runt i kollektivtrafiken. Kritiken har varit massiv och organisationen Planka är övertygade om att beslutet endast leder till att fler nu väljer att hoppa över spärrarna.

Stockholms Fria

”Vi vill ha folkomröstning”

Regeringens budget för 2011 innebär att bygget av Förbifart Stockholm kommer igång. Den finns nu med i budgeten och byggstart planeras till 2012. Men miljörörelsen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har inte gett upp hoppet om att stoppa bygget genom en folkomröstning.

Stockholms Fria

© 2024 Fria.Nu