Fria Tidningen

EU subventionerar tjuvfiskare

Europeiska unionen har betalat ut tiotals miljoner kronor i subventioner till företag som ertappats med att fiska olagligt i afrikanska vatten, visar en brittisk studie.

När den London-baserade organisationen Fishsubsidy.org jämförde 42 fällande domar för tjuvfiske i afrikanska vatten med uppgifter om EU:s fiskesubventioner visade det sig att 36 av fartygen fått sammanlagt 13,5 miljoner euro i stöd.

En av mottagarna är det spanska fiskeföretaget Vidal Armadores, som fick minst 2,8 miljoner euro i stöd 2004 och 2005, trots att dess fartyg under 2004 ertappades med 24 ton illegalt fångad fisk. Två år senare dömdes företagets ägare till böter på 400000 US–dollar och en villkorlig fängelsedom på fyra år av en amerikansk domstol.

Enligt Jack Thurston, en av grundarna till Fishsubsidy.org, har tidigare studier visat att EU:s fiskestöd bidragit till överfiske. Men den aktuella studien är den första som funnit en direkt koppling mellan subventioner och olagligt fiske.

– Studien ger bara en liten glimt av problemet, säger Jack Thurston.

– Europeiska regeringar borde publicera kompletta listor över domar gällande olagligt fiske. Det är det enda sättet att säkerställa att offentliga medel inte går till fiskare som bryter mot lagen, säger han.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Grön utopi” med förhinder

Med megaprojektet Desertec vill 21 europeiska storföretag täcka upp till en femtedel av Europas energibehov med hjälp av storskalig sol- och vindkraftsparker i Nordafrika. Men projektet har kantats av politiska och ekonomiska problem.

Fria Tidningen

Illegalt fiske slår hårt mot fattiga i Västafrika

Det illegala fisket slår hårt mot några av de allra fattigaste västafrikanska länderna. Rovfisket är som mest utbrett längs med Atlantkusten från Marocko och Mauretanien ned mot Angola i söder.

Fria Tidningen

Solenergiprojekt i Afrika ska förse Europa med el

Tolv tyska företag planerar att generera el som möter 15 procent av Europas behov år 2020 genom det gigantiska solenergiprojektetet Desertec i Nordafrika. Men kritiker menar att det är bättre att satsa på småskalig energiproduktion och kallar projektet för ”eko-kolonialism”.

Fria Tidningen

Konflikter bromsar klimatarbetet i Afrika

Den afrikanska kontinenten har stora behov av gröna investeringar som kan minska utsläppen och motverka klimatförändringarnas effekter. Men instabilitet, väpnade konflikter och byråkrati förhindrar investeringarna i många länder. 

© 2024 Fria.Nu