Göteborgs Fria

Kommersiell GMO-odling planeras i Västra Götaland

Sveriges första kommersiella odling av genmodifierade grödor finns snart i Västra Götaland. Det handlar om potatisen Amflora som innebär stora miljörisker, enligt flera EU-länder och miljöorganisationer. Problemfritt, säger Jordbruksverket.

Den 2 mars beslutade EU-kommissionen att den genmanipulerade potatisen Amflora ska tillåtas och att företaget Plant Science Sweden, ägt av tyska BASF, ska få tillåtelse att odla den i Sverige. I maj kommer de första kommersiella Amflora-potatisarna att sättas i Västra Götaland. Formellt ska Jordbruksverket ge tillstånd först, vilket de kommer att göra inom ett par veckor.  

– Beslutet innebär att den första kommersiella odlingen av GMO-grödor blir verklig i Sverige. Amflora, och GMO-grödor i allmänhet, medför en oacceptabel risk för både miljön och människors och djurs hälsa, säger Akiko Frid, GMO-ansvarig på Greenpeace.

– Vi är kritiska till att Sveriges regering är så positiva till GMO, att de inte försöker stoppa det, säger Boel Lanne, ordförande för Naturskyddsföreningen i Bohuslän. Från Naturskyddsföreningens sida är vi restriktiva mot GMO på grund av risken för spridning till andra odlingar.

Sverige är ett av de länder inom EU som sedan länge är positiva till potatisen, och Amflora är ursprungligen framtagen i Sverige. Projektet startades i slutet av 80-talet av växtförädlingsföretaget Svalöf Weibull och Lyckeby Stärkelse. Senare övertogs projektet av Plant Science Sweden. I en rapport som svenska Jordbruksverket har gett till EU skriver man att det inte finns några vetenskapliga belägg för att utsläppande av Amflora på marknaden kan innebära hälso- eller miljörisker. 

– Vi har bedömt att det är riskfritt för miljön och för människors hälsa, vi ser inga problem eller skäl att säga nej, säger Heléne Ström, handläggare i genteknik hos Jordbruksverket.

Men många EU-länder är kritiska. När en gröda godkänns av EU gäller beslutet alla EU-länder, men varje land har möjlighet att införa förbud mot vissa GMO om det finns forskning som visar att grödan är farligt för miljö eller hälsa. Till länder som har förbjudit Amflora hör Grekland, Ungern och Frankrike. Såväl den österrikiska hälsovårdsministern Alois Stöger som den italienske jordbruksministern Luca Zaia har sagt att respektive land inte kommer att acceptera potatisen. För ett par veckor sedan meddelade även Schweiz att landet förlänger sitt stopp för kommersiell GMO-odling.

– Beskedet från Schweiz är välkommet och visar att vissa länder i Europa sätter säkert jordbruk framför riskabelt. Den svenska regeringen, som konsekvent röstar för GMO i EU, bör följa Schweiz exempel och skydda miljö, jordbruk och konsumenter genom att införa ett stopp för alla GMO-grödor, säger Akiko Frid, Greenpeace.

Andra invändningar mot Amflora är att den bär på antibiotikaresistens. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har sagt att den formen av antibiotika som Amflora är resistent inför används mycket litet inom medicinen, men det tillbaka visar European Medicines Agency, EMEA.  De påpekar att sådan antibiotika redan i dag används för både människor och djur och att den kan komma att behövas mer i framtiden.

Plant Science Swedens VD Kristofer Vamling håller inte med om att Amflora innebär risker av betydelse för vare sig miljö eller hälsa. Amflora blommar inte i fält och därmed kan potatispollen inte sprida sig till andra potatisåkrar eller påverka bin och humlor, säger han. Det kan finnas en spridningsrisk när potatisen ska sättas, skördas, sorteras eller fraktas, men den risken bedömer Kristofer Vamling som mycket liten.

När det gäller problemet med antibiotikaresistens menar han att det finns en minimal risk att resistensen sprider sig från växt till bakterie.

- Många är generellt oroliga och kritiska till GMO, men det är viktigt att diskutera varje grödas egenskaper, säger han. Man får ställa nyttan och riskerna mot varandra. När det gäller Amflora så är det viktigt att vi behåller konkurrenskraften inom Europa när det handlar om stärkelsepotatis. Om vi inte gör det kan stärkelseindustrin krympa över tid i Europa.

Fakta: 

Fakta: Genmanipulerade grödor i Sverige

• GMO står för genetiskt modifierade organismer och innebär att arvsanlagen i grödor modifieras på konstgjord väg.

• Amflora är en stärkelsepotatis, vilket innebär att den inte är till för att ätas av människor utan för industrianvändning, till exempel för pappersframställning. Dock tillåts rester av potatisen att användas som djurfoder. 

• Odlingar på 50 hektar kommer att ligga i närheten av Skara och Lidköping i Västra Götaland och odling kommer även att ske i Norrland.

• I Sverige finns sedan tidigare ett endast så kallade fältförsök, vilket innebär att företagen i försöksskala planterar ut GMO-växter. Amflora har på detta sätt odlats i Sverige under flera år, men nu är det första gången som kommersiell odling tillåts.

• Över 90 procent av de GMO-grödor som finns på marknaden kommer från företagen Monsanto, BASF, Syngenta och Bayer.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Så kan #metoo påverka arbetslivet

MeToo

”Det kommer alltid att finnas en före och efter #metoo” – Fria pratar #metoo och arbetsrätt med två fackliga experter.

Fria Tidningen

Här är alla metoo-upprop

MeToo

49 yrkeskårer och andra grupper vittnar om sexuella trakasserier ­– här är hela listan.

Fria Tidningen

Forskare kräver nytt klimatmål

2 eller 1,5 grader. Det kan låta lika men innebär stora skillnader när det gäller den globala uppvärmningen, visar ny forskning.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu