Fria.Nu

Mobilen kan ge DNA-skador

Strålning från mobiltelefoner som ligger 50 procent under EUs och Sveriges rekommenderade värden orsakar DNA-skador, enligt den internationella studien Reflex som nu publicerats. Strålningen orsakar onormalt många brott på cellers DNA-strängar och kroppens immunförsvar får därmed svårt att hinna reparera skadorna. Brott på DNA kan på lång sikt leda till cancersjukdomar, men också till allergier och astma.

Enligt tyska tidningar har telekombranschen försökt hindra publicering av Reflexstudien.

Statens Strålskyddsinstitut, SSI, vill inte kommentera Reflex ännu. Olle Johansson, cancerforskare och biträdande professor på Karolinska Institutet i Stockholm, anser att resultaten av Reflex-studien är anmärkningsvärda.

- Men det har kommit sådana resultat tidigare, även om de undertryckts av mer eller mindre själv-utnämnda experter. Det skedde när en professor Lai i USA redan 1997 rapporterade ökat antal brott på nervceller hos råttor när de utsattes för strålning med exponeringsvärden godkända för 3G-mobiler.

Var tredje timme sker spontant och av olika orsaker ett brott på DNA-strängarna.

- Man kan likna brotten vid att en glödlampa går sönder hemma. Vanligtvis är det inga problem, vi hinner byta ut lampan. Men om många lampor går sönder samtidigt kan det bli övermäktigt, säger Olle Johansson.

Kroppen slutar helt enkelt att registrera strålningen och immun-försvarets reparation uteblir.

Symptomen kan inledningsvis vara huvudvärk, stress, trötthet och sämre korttidsminne. Man kan få hudirritationer, sömnproblem och koncentrationssvårigheter.

På längre sikt kan det handla om allergier, hormonstörningar, senilitet, blodtrycksproblem och cancer.

Reflex-studien var ett initiativ av bland annat telekomindustrin, WHO och EU, som nu publicerat studien. Tolv forskargrupper deltog i studierna och trots skilda undersökningsmetoder kom forskarna fram till att elektromagnetisk strålning motsvarande ett SAR-värde på 1,3 watt per kilo kroppsvävnad orsakade brott på DNA.

- Projektet skulle slutligen visa att mobilstrålning är ofarligt, men till allas stora förvåning visade sig att det fanns ett samband mellan elektromagnetisk strålning och DNA-brott, säger Olle Johansson.

Projektledaren för Reflex, Franz Adlkofer i München, hör till dem som överraskades av resultaten. När han nyligen kommenterade rapporten i tyska medier sa han bland annat att vetenskapen i 40 års tid har trott att elektromagnetiska fält är för svaga för att kunna förändra arvsmassan, men att Reflexprojektets resultat påvisat motsatsen. Han konstaterade också att forskningen vet mycket litet om de biologiska effekterna av elektromagnetisk strålning.

Anser du att det finns ett samband mellan cancer och mobilstrålning, även på så kallade ofarliga nivåer?

- För några månader sedan skulle jag ha svarat 'nja...' . Men nu lutar jag åt ett ja, efter den rapport som kom från Karolinska Institutet för några månader sedan. Den visade samma resultat som professor Lennart Hardells studie som kom för ett par år sedan, nämligen att risken för cancer på hörselnerven var fyra gånger större hos dem som använde den gamla sortens mobiltelefoner mycket och de som inte gjorde det.

- Alla cancerformer utom den som orsakas av rökning ökar i Sverige. När det gäller allergier och astma sker en explosionsartad ökning, säger Olle Johansson.

Han är skeptisk till dagens resonemang om att det skulle finnas riskfria strålningsnivåer. Därför anser han inte att dagens kunskap räcker för att sätta gränsvärden.

För mobiltelefoner använder man det så kallade SAR-värdet. Det är ett mått på hur mycket värme den elektromagnetiska strålningen överför till kroppen.

Men man saknar vetenskaplig täckning för att fastställa gränsvärden med hjälp av SAR, eftersom det enbart rör sig om termiska effekter, menar Olle Johansson.

Många forskare har påvisat skador på cellnivå vid bråkdelar av dagens SAR-värden. Ett exempel är Salfordgruppen i Lund, som fann rubbningar i den blodbildande förmågan hos råttors benmärg med strålningsnivåer som låg 5 000 gånger under det rekommenderade SAR-värdet.

Det talar för att en biologisk påverkan sker på en nivå där temperaturen inte påverkas.

- Det är en myt att en viss typ av strålning skulle bli ofarlig bara därför att man kommer under en viss nivå. Historien har visat det. Från början friskrev man röntgen och radioaktivitet från farlighet, men i dag har man praktiskt taget en nollgräns. Vi kan inte utgå från att människan är anpassad för ett liv i mikrovågsfrekvent strålningsmiljö.

- Världen rör sig kanske obevekligt mot ett av dessa tragiska ögonblick som får historiker att fråga: Varför gjordes ingenting i tid? säger Olle Johansson.

Hans första rekommendation är att avstå från mobilen. Hans andra är att man sätter upp egna gränsvärden som exempelvis sms i stället för samtal, korta samtal, inga samtal i bilen, på tåg eller i bussen, jordade datorer och ingen trådlös teknik hemma eller på jobbet.

Lars Mjönes på SSI har inte läst Reflex-studien.

- Vårt vetenskapliga råd kommer snart med ett utlåtande. Men jag vet att det har varit mycket interna diskussioner i rådet och man är inte riktigt överens.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Regeringen vill hyra ut Norrbotten till vapentester

Regeringen föreslår att Sverige ska hyra ut mark till länder som vill testa vapen och ha militärövningar. Naturområden kommer att bli förstörda. Och det blir svårt att säga nej till länder för att de är i krig eller har kärnvapen. Nästa vecka röstar riksdagen om förslaget.

Norrbotten ska hyras ut till främmande krigsmakt

Norrbotten hyrs ut och blir ett enormt övningsfält för krigsförande länder. Ovärderliga natur-områden förstörs. Det kan bli några av konsekvenserna av regeringens försvarsproposition, som röstas igenom i riksdagen om en dryg vecka.

Nytt hopp för solkraften

Vindkraften jobbar i motvind. Och el från solceller tycks inte vara hett. Men nu finns hopp. Om fem år kommer de första fabrikstillverkade svenska solcellspanelerna ut på marknaden. Det handlar om tunnfilmsteknik, som enligt företaget Solibro har en gigantisk utvecklingspotential.

Billigare solceller

Vindkraften jobbar i motvind. Och el från solceller tycks inte vara hett. Men nu finns hopp. En fabrik i Sverige ska börja tillverka solcellspaneler. Om fem år kan man nog köpa dem. Tekniken som fabriken ska använda kallas tunnfilmsteknik. Företaget Solibro ska tillverka solcellspanelerna. Där säger man att tunnfilmstekniken går att utveckla mycket.

System för elproduktion gynnar storföretag

Ett år har gått sedan regeringen införde systemet med elcertifikat, där syftet är att gynna produktionen av förnybar el. Men stora aktörer får kritik för att de hellre betalar böter än tillåter alternativ kraftproduktion. Flera länder har tidigt övergett systemet.

© 2024 Fria.Nu