Fria.Nu

Billigare solceller

Vindkraften jobbar i motvind. Och el från solceller tycks inte vara hett. Men nu finns hopp. En fabrik i Sverige ska börja tillverka solcellspaneler. Om fem år kan man nog köpa dem. Tekniken som fabriken ska använda kallas tunnfilmsteknik. Företaget Solibro ska tillverka solcellspanelerna. Där säger man att tunnfilmstekniken går att utveckla mycket.

Från början är Solibro en del av forskningscentret Ångström Solar Center, ÅSC. Nu har de ordnat pengar så att de kan starta sin fabrik. ABB, Vattenfall, Sydkraft, Sjätte AP-fonden och norska Energy Future Invest har hjälpt dem.

Solibro säger att deras solceller är lika effektiva som sådana som man använder i Tyskland och Japan. Där gör man solceller av kisel. Men tunnfilm är

billigare. Annars är solenergi dyr. Elektricitet från solenergi är tio gånger dyrare än den vanliga. Därför är det bra om man kan få billigare solenergi.

Statens Energimyndighet har skrivit en rapport till regeringen. De skriver att staten måste hjälpa till så att människor får råd att använda solel. Annars är det för dyrt. Det räcker inte att ge pengar till forskning.

- Människor måste få mer kunskap om solcellstekniken,

säger Maria Malmkvist på Energimyndigheten.

Hon säger också att det inte är så många som arbetar med solel. Hon tycker att det är bra om elektriker, byggföretag och kraftföretag börjar arbeta med solel.

Man får dra av pengar i deklarationen för att skaffa solceller. Avdrag får göras i 18 månader. Men det tar lång tid att skaffa solceller. Därför tycker Energimyndigheten att man ska få dra av i 36 månader.

Regeringen har lovat att ge pengar till förnybar el. Pengarna ska komma från elcertifikat och handel med utsläppsrättigheter. Elcertifikat är ett intyg på att elektriciteten inte kommer från något som förstör miljön. Handel med utsläppsrättigheter innebär att företag betalar för att få släppa ut farliga ämnen. Energimyndigheten tror inte att det ger tillräckligt säkra pengar till förnybar el.

- Vi har tre förslag till hur det ska bli lättare att sälja solel: särskilda bidrag från staten, elcertifikat och inmatningslag. Men vi har inte bestämt vad vi tycker är bäst, säger Maria Malmkvist.

Inmatningslagen bygger på en modell från Tyskland. När det finns mycket el från sol och vind kan man föra över en del till det vanliga elnätet. När det är mörkt eller när det inte blåser, kan man ta el från elnätet. Här skulle vi kunna använda vattenkraft när det är mörkt eller vindstilla.

De som vill ha vindkraft tror inte så mycket på elcertifikat. Företag som ska investera i vindkraft har varit tveksamma.

Fungerar verkligen elcertifikaten för sol och vind?

- Man har lyckats oerhört bra i Tyskland. Vi vill ha ett marknadsbaserat system. Då är det viktigt solcellerna kommer in på rätt sätt, säger Maria Malmkvist.

Energimyndigheten tycker också att man ska få bidrag för solceller i nya privata hus. De föreslår att staten ska satsa drygt 150 miljoner på det.

Fakta: 

Solceller
* Solceller omvandlar solljus direkt till el. Många vill ha solceller på platser där det inte finns något elnät.

* För att kunna konkurrera med andra sätt att få fram el måste solcellerna bli mycket billigare. Det kan dröja 20-40 år, enligt Ångström Solar Center, ÅSC, i Uppsala.

* ÅSC är ett forskningsprogram vid Uppsala universitet. Där arbetar man med tunnfilmsteknik.

* Det krävs 70 000 kvadratkilometer solceller för att klara världens elförbrukning. Det motsvarar mindre än fem procent av Saharas yta eller tolv kvadratmeter per person. Och det är faktiskt sant att solceller fungerar bättre kalla, soliga dagar än varma.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Mobilen kan ge DNA-skador

Strålning från mobiltelefoner som ligger 50 procent under EUs och Sveriges rekommenderade värden orsakar DNA-skador, enligt den internationella studien Reflex som nu publicerats. Strålningen orsakar onormalt många brott på cellers DNA-strängar och kroppens immunförsvar får därmed svårt att hinna reparera skadorna. Brott på DNA kan på lång sikt leda till cancersjukdomar, men också till allergier och astma.

Regeringen vill hyra ut Norrbotten till vapentester

Regeringen föreslår att Sverige ska hyra ut mark till länder som vill testa vapen och ha militärövningar. Naturområden kommer att bli förstörda. Och det blir svårt att säga nej till länder för att de är i krig eller har kärnvapen. Nästa vecka röstar riksdagen om förslaget.

Norrbotten ska hyras ut till främmande krigsmakt

Norrbotten hyrs ut och blir ett enormt övningsfält för krigsförande länder. Ovärderliga natur-områden förstörs. Det kan bli några av konsekvenserna av regeringens försvarsproposition, som röstas igenom i riksdagen om en dryg vecka.

Nytt hopp för solkraften

Vindkraften jobbar i motvind. Och el från solceller tycks inte vara hett. Men nu finns hopp. Om fem år kommer de första fabrikstillverkade svenska solcellspanelerna ut på marknaden. Det handlar om tunnfilmsteknik, som enligt företaget Solibro har en gigantisk utvecklingspotential.

System för elproduktion gynnar storföretag

Ett år har gått sedan regeringen införde systemet med elcertifikat, där syftet är att gynna produktionen av förnybar el. Men stora aktörer får kritik för att de hellre betalar böter än tillåter alternativ kraftproduktion. Flera länder har tidigt övergett systemet.

© 2024 Fria.Nu