Fria.Nu

Tidskriften Mana i blåsväder

Fem medarbetare i tidskriften Mana har lämnat redaktionen.
Samtliga är kvinnor: Viktorija Kalonaityte, Victoria Kawesa, Devrim Mavi, Lawen Mohtadi och Paula Mulinari.

Enligt avhopparna har Mana 'under det senaste året gått från att vara en marginell föreningstidning till en bred kulturtidskrift. Mana har varit ganska unik i Sverige på det sätt som den ur ett kritiskt maktperspektiv närmat sig etnicitets- och genusfrågor, och samhällsfrågor i stort. Tidningen har nått en större läsekrets och fått uppmärksamhet i andra medier. Det har ISS, föreningen som äger tidningen, uttryckt kraftigt missnöje med. Föreningen har diskuterat att upplösa redaktionen på grund av politisk olydnad och velat diktera och styra det journalistiska innehållet i tidningen. Den har förbjudit redaktionen och redaktören att delta i olika politiska sammankomster och redaktionsmedlemmar att i offentliga sammanhang representera Mana. Man har helt enkelt belagt oss med munkavle. Tidigare har vi fem och redaktionens manliga medlemmar och tillika ISS-medlemmar, Babak Rahimi och Joacim Blomqvist, varit överens om att journalistisk integritet är av stor vikt vid tidningsarbete. Faktum är att den integriteten varit ett villkor för vår medverkan i tidningen. Nu när den är kränkt finner vi det omöjligt att bedriva journalistik och kamp i Manas och ISS:s regi. Vi har i stor utsträckning drivit och utvecklat tidningen till vad den är i dag. Samtliga av oss är kvinnor. Det har påpekats för oss att vi är intriganta och maktlystna, att vi kväver de två manliga redaktionsmedlemmarnas utrymme, att vi inte besitter rätt kompetens. Det är en bild som vi tar avstånd från, och vi finner det olustigt att verka i sammanhang där det förekommer öppen misogyni.'

Babak Rahimi och Joacim Blomqvist, som är kvar på Manas redaktion, har å sin sida hävdat att de "är bestörta över att våra medarbetare valde att beskylla oss för politisk styrning och kvinnoförakt, då de motiverade sitt avhopp ur Manas redaktion." De skriver vidare: "Det har också nämnts att ägarorganisationen ISS, Iransk-svenska Solidaritetsförbundet, varit missnöjd med det genusperspektiv som våra medarbetare presenterat i tidskriften. Sanningen är långt ifrån dessa anklagelser. Det som har framställts som politisk styrning var inget annat än ett ägardirektiv som skulle definiera redaktionens ansvar, mandat och befogenheter, allt i linje med vad Svenska Journalistförbundet, SJF, rekommenderar för organisationstidskrifter, för att garantera den journalistiska integriteten."

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

En drömvärld att upptäcka

Percival slutar aldrig med överraskningar. Mångfasetterad artist: romanförfattare, poet, dramatiker, bildkonstnär, musiker, essäist, översättare med mera, har under flera decenniers liv som diktare och konstnär producerat ett stort antal böcker och andra media. Drömmen om horisontstaden är en 'ny' roman fast skriven i slutet på 1950-talet. Delar av boken publicerades under namnet Horisontstaden 1966.

Göteborgs Fria

Thore Rösnes och de två fåglarna i trädet

SFTs skribent och min nära vän Thore Rösnes gick ur tiden den 13 januari.

Han kämpade mot sin sjukdom så gott han kunde, men cancern var starkare än han. Thore var publicist nästan hela livet. Han var chefredaktör för Teknik i Norden och Gränslöst - samtidigt. Gränslöst var en musiktidskrift som han och hans fru Gudrun bekostade själva, eftersom de avskydde tanken på att ta emot statsbidrag.

Stockholms Fria

Den sjuka kroppens retorik, åtrå och läsbarhet

När jag tänker på att man har velat ge Augustpriset till en kalkonroman av Bengt Ohlsson och inte till Karin Johannisson blir jag arg. Karin Johannissons Tecknen är inte bara viktig för sitt innehåll, den är framför allt viktig för sin form. Språket i Tecknen är gränsöverskridande vackert, kontinentalt och genusrelaterat.

Stockholms Fria

Jelinek mellan brutalitet och skärpa

Elfriede Jelinek skapar polyfonier av kroppar och experimenterar med språket. Hennes språk är vackert och ångestfullt som en seriell kvartett av Anton Webern.

Dotter till en slavisk jude var Elfriede Jelinek medlem i det österrikiska kommunistpartiet från 1974 till 1991.

När hon fick veta att hon hade fått Nobelpriset skrek hon:

- Jag är sociopat, jag kan inte åka till Stockholm för att hämta priset. Jag är ledsen, men jag kan inte vara bland människor, förlåt mig.

Stockholms Fria

Horla: en saltomortal i livets mörker

På mitt moderspråk har vi tradurre (översätta) som kommer från latinets traducere som betyder transportera (flytta) och också transponera (frakta), ändå inser jag ordet översätta bär på en djupare betydelse av förräderi. Stefan Hammarén försöker återskapa all den språkliga oroskänslan som finns i denna udda novell av Maupassant. Han försöker bevara smaken av 1800talets uttrycksstil, det repetitiva som finns i språket, de enkla, vardagliga orden. Horla är en liten bok som lurar.

Stockholms Fria

© 2023 Fria.Nu