Göteborgs Fria

Sveriges nya kulturkostym

Ungdomar och invandrare bör vara med och sy Sveriges nya kulturkostym. Det tycker hiphoparen Enver Ramirez som rappade vid en debatt om kulturpolitikens nya kläder i Folkets hus förra veckan.

Enver Ramirez är musiker, poet, skådespelare och författare från Göteborg. Han bor i Hammarkullen, i förorten, och hans sångtexter utgör en stark kontrast mot det språk som deltagarna i debatten använde. Diskussionen på Folkets Hus berörde kulturinstitutionernas svårighet att nå ut till en bredare målgrupp, bland annat till ungdomar och invandrare.

- Vi får inte riktigt plats, sa Enver Ramirez.

Hans texter handlar om det Sverige han lever i. Om ungdomar, om droger, om en hård verklighet. Han skriver musik, men arbetar också för att få sin bok färdig. Ett antal filmmanus finns redan klara.

- När jag skickar in manus till olika producenter vill de alltid ha ett budskap. Vad menar du med filmen? frågar de mig. Men min grej är inte att ha ett klart budskap utan att berätta - så här är det.

Han vill visa hur människor lever i förorten, utan pekpinnar eller förskönande språk.

- Det räcker att berätta att det finns sådana människor och sådan verklighet. De kanske inte är Guds bästa barn, men de är också människor, som hade ett liv en gång i tiden, säger han.

Enver Ramirez tror att det finns en rädsla hos många producenter att anta ett manus som inte är politiskt korrekt. Ett av de manus han skickade in till en producent var tragiskt, men ändå komiskt. Det skickades tillbaka. Nu har han censurerat en del, tagit bort grova ord och uttryck, och det nya manuset kommer att filmas.

Enver Ramirez rappade om sin verklighet för publiken på restaurang Trappan i Folkets Hus, och för den debattpanel som satt på scenen. Det var Per Svensson, Kulturrådets informationschef, Jesper Lindau, kulturjournalist, Said Irandoust, rektor för högskolan i Borås och Orlando Pinero från Mix Musik Café i Malmö. Under diskussionen lyfte Pinero fram vikten av att inte vänta på att ungdomar ska hitta till kulturinstitutionerna.

- Det saknas delaktighet. Man måste gå till ungdomarna och ta reda på - vad vill ni höra? Det går inte att presentera något redan färdigt och förvänta sig att de ska komma.

Han tycker att Sveriges institutioner har fastnat, att de inte har hängt med i den stora förändring av befolkningen och kulturen som skett de senaste åren.

- Sverige har fantastiska kulturpolitiska mål. Men det finns fortfarande en stor klyfta mellan dem som bestämmer och dem som finns i botten. Då förverkligas inte de mål som finns, sa han.

En kvinna i publiken menade att det finns en motsättning mellan å ena sidan finkultur och byråkratism, å den andra sidan livet och den konstnärliga processen.

- Det finns monopol på skapandet inom finkulturen. Och mångkulturen behöver inte uppfinnas, den har alltid funnits, sa hon.

Per Svensson från Kulturrådet var överens med de övriga om att radikala åtgärder är nödvändiga för att komma till rätta med problemen.

- Den stora utmaningen kommer att bli att omprioritera mellan olika kulturformer. Institutionerna kommer att drabbas hårdast, sa Per Svensson.

Kanske kommer istället förortskulturen att prioriteras en aning, tycktes han mena. Kanske kommer finkulturens institutioner att få lite mindre anslag. Begreppet finkultur diskuterades också, och enligt Enver Ramirez är själva ordet märkligt.

- Det är en värdering, jag är emot ordet. Vad är grejen? Min kultur är inte fin, den är bra, sa han.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Extrem framställning av arbetarklassen

Medias schabloner skymmer de vanliga människorna. Medielogiken gör att det extrema visas före normalitet. Arbetare och invandrare skildras som passiva och udda och överklassen får agera experter.

Göteborgs Fria

Röda Sten får efterlängtat bidrag

Röda Sten har fått 100 000 kronor av Europeiska Socialfonden till nya projekt i vår.

- Det är en kvalitetsstämpel. De ger inte pengar till vad som helst, säger Per Hållén, ordförande i Röda Stens styrelse.

Göteborgs Fria

"Det här är jag och det här är vad jag känner"

Hillevi Nagel har arbetat som frilansande fotograf i många år. Men det är först nu hon vågar kalla sig fotograf på riktigt. På lördag öppnar hennes utställning 'Det finns inte ord' på Röda Sten.

Göteborgs Fria

Karneval som hyllar integrationen

Under hela året har föreningar i Hammarkullen svettats under förberedelser inför årets karneval. Limmat paljetter och putsat fjädrar till kostymer. Finslipat trumvirvlar till karnevalståget och övat danssteg till uppvisning.

Göteborgs Fria

"Film ska tala till hjärtat - inte hjärnan"

- Konst är forskning i livet, tycker Johan Lundborg.
Han är 26 år och filmregissör. Eller kanske konstnär?
- Film är konst i allra högsta grad, så då är väl jag konstnär.

Göteborgs Fria

© 2023 Fria.Nu