Vänsterpartiet kräver att få se hemligt EU-dokument om presstöd | Fria.Nu
Fria.Nu

Vänsterpartiet kräver att få se hemligt EU-dokument om presstöd

Två EU-parlamentariker kräver att få ta del av ett hemligt dokument om klagomål på Sveriges presstöd.

FRIA TIDNINGEN EU-parlamentarikerna Jens Holm (v) och Eva-Britt Svensson (v) begärde i onsdags ut ett hemligt dokument som uppmärksammat EU-kommissionen på det svenska systemet för presstöd. Som motiv för begäran anförs EU:s öppenhetslagstiftning vilken infördes 2001. Dokumentet innehåller enligt kommissionen 'klagomål från ett företag verksamt inom sektorn'. Detta, lagt till att dåvarande kulturminister Cecilia Stegö Chilò efter valet 2006 kontaktade kommissionen och ifrågasatte presstödet, har gjort att man nu börjat granska frågan på EU-nivå.
- För det första är presstödet en svensk angelägenhet och bör fortsätta vara det. För det andra är det rimligt att det offentliggörs vem som har klagat och vilka argument den klagande anfört, säger Eva-Britt Svensson till Fria Tidningen.
Hon tror att det kommer att dröja flera veckor innan de får del av dokumentet. Om så ens kommer att ske.
- Det låter bra med en öppenhetslag men i praktiken är det inte lätt att få den tillämpad.

Finns det risk för att Sverige inte får behålla sin modell för presstöd?
- Det är alltid en risk när EU börjar hantera en fråga. Man kan tycka att det är saker som EU inte alls borde lägga sig i, men sedan beror allt på hur EU-fördraget tolkas. I det här fallet tror jag dessvärre att presstödet kan vara hotat.
Kommissionen har meddelat att de ska återkomma inom 15 dagar med besked om det hemliga dokumentet.

Annons

Rekommenderade artiklar

”Det är och har alltid varit arbetsgivarens marknad”

Arbetsförmedlingschef Håkan Lindgren menar att Uppsala snart kommer att lämna utförsbacken på arbetsmarknaden. Men kommunalrådet Ilona Szatmari Waldau (V) befarar att det bara är en tillfällig trend att arbetslösheten minskat något.

Uppsala Fria

Insatser på försök för kvinnor som utförsäkras

Ett projekt initierat av Samordningsförbundet i Uppsala län ska om möjligt få långtidssjukskrivna kvinnor att återgå i arbete innan de utförsäkras. Olika stödinsatser provas ut på de 250 kvinnor som kommer att ingå i projektet.

Uppsala Fria

Arbetssökande på ojämlika villkor

Det finns olika sätt att tolka siffror. Det blir tydligt när Arbetsförmedlingen menar att det är glädjande att varannan arbetsköpare kan tänka sig att anställa en person med funktionsnedsättning. "Om man hade frågat hur många som kan tänka sig att anställa utan lönebidrag hade man troligen inte fått samma svar", säger Karen Fridriksdottir ordförande för Synskadades riksförbund i Uppsala-Knivsta.

Uppsala Fria

LO-protest mot passiv jobbpolitik

Bristen på en aktiv jobbpolitik är stor. Det menar LO som i torsdags manifesterade runt landet för alla som drabbats av den ekonomiska krisen i kombination med högerregeringens politik. I Uppsala lystes Forumtorget upp av 700 ljus. Det som en solidaritetssymbol för de 4 252 personer som är arbetslösa i kommunen.

Uppsala Fria

Kollektiv kolonilott för folket och klimatet

Landskapsarkitektstudenten Marina Queiroz och civilingenjören Ylva Andersson vill bidra till lösningen på klimatproblemen genom att uppmana medborgarna att äta och odla ekologiska grönsaker. Under projektnamnet Folkets matpark satsar de på en stor ideell och kollektiv odlingsareal i Gottsunda.

Uppsala Fria

© 2021 Fria.Nu