Uppsala Fria

LO-protest mot passiv jobbpolitik

Bristen på en aktiv jobbpolitik är stor. Det menar LO som i torsdags manifesterade runt landet för alla som drabbats av den ekonomiska krisen i kombination med högerregeringens politik. I Uppsala lystes Forumtorget upp av 700 ljus. Det som en solidaritetssymbol för de 4 252 personer som är arbetslösa i kommunen.

På torsdagskvällen anordnade LO en manifestation på 70 platser runt om i landet för att protestera mot högerregeringens arbetsmarknadspolitik. Genom att tända ljus ville LO-facken visa sin solidaritet med dem som går arbetslösa och tvingas leva på allt lägre ersättningsnivåer eller som snart blir utförsäkrade och har att vända sig till socialkontoren.

I Uppsala fanns representanter från flera fackförbund på plats på Forumtorget för att framföra sina åsikter om den förda politiken och tända ljus för de som är arbetslösa. Totalt tändes 700 ljus, vart och ett av dem fick brinna för sex av kommunens 4 252 personer som, enligt siffror från Arbetsförmedlingen, är öppet arbetslösa.
– Borgarna sa inför valet 2006 att de skulle se till att alla fick jobb. Det har de långt ifrån gjort. Visst spelar finanskrisen in men det är jättemånga som blivit arbetslösa i onödan, kommenterade Lisa Björck, LO:s ordförande i Uppsala, det bakomliggande skälet till manifestationen.

Det LO nu säger sig kräva av regeringen är ökade statliga anslag till kommunerna, ett utbildningslyft och aktiva insatser med hög kvalitet för arbetslösa. Dessutom vill de se inkomsttrygghet genom att avgifterna till a-kassan sänks, att inkomsttaket höjs och att arbetslöshetsersättningen ska ligga på 80 procent under hela arbetslöshetstiden.
– 4 552 personer är arbetslösa i Uppsala och många varslas. Det handlar inte bara om siffror, det är personer bakom dem, människor som tvingas klara sig på ersättningsnivåer så låga som 60 procent av sin lön, sade Lisa Björck.

Hon har arbetat som regionalt skyddsombud i transportarbetarförbundet i fem år och särskilt fokuserat på försäkringsfrågor.
– Visst har folk förlorat jobbet tidigare, men det har aldrig hänt förrän nu att personer kommit in till mig och gråtit för att de inte klarar sitt uppehälle och kanske måste gå från hus och hem.

En av kvällens talare Cicki Schelin, ordförande för Kommunal i Uppsala län, talade om att Sverige är på väg mot en öppen arbetslöshet som inte varit så hög sedan 1930-talet. Och hon skrädde inte orden då hon summerade regeringen Reinfeldts politik.
– Aldrig förr har så få, på så kort tid, skapat så mycket elände för så många. Regeringen sänker skatten för lånade pengar, det i ett läge när Sverige har ett budgetunderskott på 100 miljarder. Samtidigt för de en politik som ställer unga mot gamla, arbetare mot arbetslösa och rika mot fattiga.

Cicki Schelin påpekade att högerregeringen gärna gömmer sig bakom den globala ekonomiska krisen när de får frågor om sin jobbpolitik.
– Men det är inte krisen som sänkt a-kassan och under två års tid trasat sönder våra trygghetssystem, sade hon.

Allmänheten uppmuntrades att vara med och tända ett ljus, men intresset var svalt. De flesta som sneddade över torget hastade bara förbi på väg in eller ut ur något av shoppingcentren. Inga-Lill Sjöblom från Kommunal funderade på vad det kan bero på.
– Det är fruktansvärt lite folk här. Det verkar inte som om folk bryr sig längre. Men det är klart själva Uppsala är inte lika hårt drabbat av arbetslöshet som hela länet eller resten av landet, sade hon.

Men en viss facklig självkritik för det hela idkade hon och påpekade att det nu i och med det stundande valet och Kommunals 100-årsjubileum nästa år är avgörande att facket ger allt.
– Vi måste synas mer, få folk att förstå att det går att åstadkomma en positiv förändring, så att de rika inte blir rikare och de fattigare ännu fattigare. Även under sossarnas tid tog vi kanske lite för mycket för givet, men nedmonteringen går snabbare nu med den här regeringen, sade hon.

Fakta: 

<h2><strong>Uppsala och arbetslösheten</strong><br><br>I november var 17 529 arbetssökande i Uppsala län, det att jämföra med 13 533 från samma mätperiod 2008. Det utgör en ökning med 29,5 procent.<br><br>Antalet nyanmälda tjänster i länet har sjunkit med nästan 20 procent<br><br>I hela länet har antalet arbetslösa ökat med 53 procent från november 2008 till november i år. Från 4 366 personer till 6 680&nbsp; arbetslösa, antalet långtidsarbetslösa har nästan fördubblats.<br><br>I Uppsala kommun var 4 127 registrerat arbetslösa i november mot 2 740 samma månad året innan. Också där har antalet långtidsarbetslösa nära nog fördubblats, från 676 till 1 247 vid senaste mätningen.<br><br>Bland länets ungdomar 18-24 år har antalet långtidsarbetslösa ökat med 178,4 procent, från 88 i november 2008 till 245 stycken. Nästan samma procentuella ökning gäller på kommunnivå.<br><br><em>Källa: Arbetsförmedlingen</em><br><br><br><br></h2>

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Det är och har alltid varit arbetsgivarens marknad”

Arbetsförmedlingschef Håkan Lindgren menar att Uppsala snart kommer att lämna utförsbacken på arbetsmarknaden. Men kommunalrådet Ilona Szatmari Waldau (V) befarar att det bara är en tillfällig trend att arbetslösheten minskat något.

Uppsala Fria

Insatser på försök för kvinnor som utförsäkras

Ett projekt initierat av Samordningsförbundet i Uppsala län ska om möjligt få långtidssjukskrivna kvinnor att återgå i arbete innan de utförsäkras. Olika stödinsatser provas ut på de 250 kvinnor som kommer att ingå i projektet.

Uppsala Fria

Arbetssökande på ojämlika villkor

Det finns olika sätt att tolka siffror. Det blir tydligt när Arbetsförmedlingen menar att det är glädjande att varannan arbetsköpare kan tänka sig att anställa en person med funktionsnedsättning. "Om man hade frågat hur många som kan tänka sig att anställa utan lönebidrag hade man troligen inte fått samma svar", säger Karen Fridriksdottir ordförande för Synskadades riksförbund i Uppsala-Knivsta.

Uppsala Fria

Kollektiv kolonilott för folket och klimatet

Landskapsarkitektstudenten Marina Queiroz och civilingenjören Ylva Andersson vill bidra till lösningen på klimatproblemen genom att uppmana medborgarna att äta och odla ekologiska grönsaker. Under projektnamnet Folkets matpark satsar de på en stor ideell och kollektiv odlingsareal i Gottsunda.

Uppsala Fria

”Storskalig djurindustri är en girig jakt på pengar”

Djurrättsalliansens avslöjande om svenska grisars vardag har ruskat om på många håll. Djurskyddet Sverige kräver i en nationell kampanj mer pengar till länsstyrelserna för fler kontroller. Men Stefan Hamnstedt, ordförande i Djurskyddet Uppsala, har svårt att se att storskalig köttindustri ens är förenligt med djurskydd.

Uppsala Fria

© 2022 Fria.Nu