Uppsala Fria

Kollektiv kolonilott för folket och klimatet

Landskapsarkitektstudenten Marina Queiroz och civilingenjören Ylva Andersson vill bidra till lösningen på klimatproblemen genom att uppmana medborgarna att äta och odla ekologiska grönsaker. Under projektnamnet Folkets matpark satsar de på en stor ideell och kollektiv odlingsareal i Gottsunda.

På ett område som kommunen upplåtit i Gottsunda har Marina Queiroz och Ylva Andersson plöjt upp 6000 kvadratmeter odlingsmark. Syftet är att engagera lokalbefolkning, skolor och föreningar att komma och hjälpa till att driva en stor ekologisk, kollektiv kolonilott. Det för att visa hur viktigt det är med närodlade och miljövänliga livsmedel.
– Det finns också många poänger med att odla gemensamt, man kan turas om att sköta och hjälpa till. Men det är också många sociala vinster i att göra saker tillsammans, säger Marina Queiroz.

Odlingsarealen har förlagts till den vallgrav som går som en gränslinje mellan höghusområdet i Gottsunda och villaområdet i Sunnersta, och på så vis sammanbinder den enorma kolonilotten de båda områdena.

Inspirationen till projektet har hämtats från stadsodlingsprojekt både i Sverige och utomlands, till exempel från Stadsjord i Göteborg. Marina Queiroz hoppas på att Folkets matpark, som kommer att drivas som en ideell förening, ska kunna växa till något ännu större. Just nu pågår arbetet för fullt med att knyta kontakter och söka sponsorer.

Till en början är tanken att de i samarbete med Studiefrämjandet ska hålla en studiecirkel om grönsaksodling med start i mars. Vid samma tid ska också medborgarträdgården kunna tas i bruk för att fira vårens ankomst med den kurdiska och persiska nyårshögtiden newroz/nouruz. Där hoppas de båda initiativtagarna på att få med sig stadens invandrarföreningar som samarrangörer.
– Jag tror att vi kommer att få se mycket mer av stadsodling på många håll framöver. Intresset ökar och även kommunerna börjar vakna. Det här är också en möjlighet att knyta lokala bönder till projektet för att få ut bra, närodlad och ekologisk mat till bland annat skolor och äldreomsorg, säger Marina Queiroz.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Det är och har alltid varit arbetsgivarens marknad”

Arbetsförmedlingschef Håkan Lindgren menar att Uppsala snart kommer att lämna utförsbacken på arbetsmarknaden. Men kommunalrådet Ilona Szatmari Waldau (V) befarar att det bara är en tillfällig trend att arbetslösheten minskat något.

Uppsala Fria

Insatser på försök för kvinnor som utförsäkras

Ett projekt initierat av Samordningsförbundet i Uppsala län ska om möjligt få långtidssjukskrivna kvinnor att återgå i arbete innan de utförsäkras. Olika stödinsatser provas ut på de 250 kvinnor som kommer att ingå i projektet.

Uppsala Fria

Arbetssökande på ojämlika villkor

Det finns olika sätt att tolka siffror. Det blir tydligt när Arbetsförmedlingen menar att det är glädjande att varannan arbetsköpare kan tänka sig att anställa en person med funktionsnedsättning. "Om man hade frågat hur många som kan tänka sig att anställa utan lönebidrag hade man troligen inte fått samma svar", säger Karen Fridriksdottir ordförande för Synskadades riksförbund i Uppsala-Knivsta.

Uppsala Fria

LO-protest mot passiv jobbpolitik

Bristen på en aktiv jobbpolitik är stor. Det menar LO som i torsdags manifesterade runt landet för alla som drabbats av den ekonomiska krisen i kombination med högerregeringens politik. I Uppsala lystes Forumtorget upp av 700 ljus. Det som en solidaritetssymbol för de 4 252 personer som är arbetslösa i kommunen.

Uppsala Fria

”Storskalig djurindustri är en girig jakt på pengar”

Djurrättsalliansens avslöjande om svenska grisars vardag har ruskat om på många håll. Djurskyddet Sverige kräver i en nationell kampanj mer pengar till länsstyrelserna för fler kontroller. Men Stefan Hamnstedt, ordförande i Djurskyddet Uppsala, har svårt att se att storskalig köttindustri ens är förenligt med djurskydd.

Uppsala Fria

© 2023 Fria.Nu