Uppsala Fria

”Det är och har alltid varit arbetsgivarens marknad”

Arbetsförmedlingschef Håkan Lindgren menar att Uppsala snart kommer att lämna utförsbacken på arbetsmarknaden. Men kommunalrådet Ilona Szatmari Waldau (V) befarar att det bara är en tillfällig trend att arbetslösheten minskat något.

Drygt 7 000 personer är helt arbetslösa i Uppsala län, enligt Arbetsförmedlingens statistik för december 2009. Av dem är 2 181 personer långtidsarbetslösa, vilket nästan är en dubblering av antalet från samma period året innan. Antalet registrerade arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd vid länets Arbetsförmedlingar uppgår till närmare 11 000 personer. Det motsvarar 5,1 procent av befolkningen mellan 16 och 64 år. Motsvarande siffror i december 2008 var 7 000 personer och 3,3 procent av befolkningen.

Men på Arbetsförmedlingen i Uppsala försöker man se ljuset i tunneln och menar att den höga arbetslösheten håller på att plana ut. Arbetsförmedlingens chef Håkan Lindgren anser att det är positivt att det ens finns lediga platser och att en praktikplats, ett nystartsjobb eller Arbetsförmedlingens nya program Lyft är ett bra sätt att komma ut på arbetsmarknaden.

Kommunalrådet Ilona Szatmari Waldau (V) befarar dock att den svaga uppgång som skymtas i antalet som får jobb, och det minskade antalet varsel är en tillfällig trend.

– Om det inte är så är det naturligtvis bra. Men det finns fortfarande mycket att göra i Uppsala på arbetsmarknadsområdet. Jag är rädd för att det här är något tillfälligt, för lågkonjunkturen kommer alltid till Uppsala senare och dröjer sig kvar längre. Det beror på att vi har en stark offentlig sektor och tjänstesektor och inte så mycket tillverkningsindustr

Enligt henne skulle kommunen kunna ta en del av ansvaret och anställa mycket och välbehövlig personal.
– Inte minst har vi en låg lärartäthet och för lite personal för de stora barngrupperna i våra förskolor, säger hon. Jag är glad att borgarna tagit sitt förnuft till fånga och insett att de måste satsa på praktikplatser och arbetsmarknadsstöd. Även om de låtsas som om satsningarna är nya medan de egentligen bara döpt om dem som funnits tidigare.

Ilona Szatmari Waldau menar att man måste få ett stopp på den utveckling på arbetsmarknaden som försvagar för anställda, till exempel den möjlighet med bemanningsföretag som arbetsköpare utnyttjar för att kunna sparka personal.
– Det är och har alltid varit arbetsgivarens marknad. Vi måste lagstiftningsvägen stoppa den här otillständigheten och stärka arbetstagarnas rätt på arbetsmarknaden.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Insatser på försök för kvinnor som utförsäkras

Ett projekt initierat av Samordningsförbundet i Uppsala län ska om möjligt få långtidssjukskrivna kvinnor att återgå i arbete innan de utförsäkras. Olika stödinsatser provas ut på de 250 kvinnor som kommer att ingå i projektet.

Uppsala Fria

Arbetssökande på ojämlika villkor

Det finns olika sätt att tolka siffror. Det blir tydligt när Arbetsförmedlingen menar att det är glädjande att varannan arbetsköpare kan tänka sig att anställa en person med funktionsnedsättning. "Om man hade frågat hur många som kan tänka sig att anställa utan lönebidrag hade man troligen inte fått samma svar", säger Karen Fridriksdottir ordförande för Synskadades riksförbund i Uppsala-Knivsta.

Uppsala Fria

LO-protest mot passiv jobbpolitik

Bristen på en aktiv jobbpolitik är stor. Det menar LO som i torsdags manifesterade runt landet för alla som drabbats av den ekonomiska krisen i kombination med högerregeringens politik. I Uppsala lystes Forumtorget upp av 700 ljus. Det som en solidaritetssymbol för de 4 252 personer som är arbetslösa i kommunen.

Uppsala Fria

Kollektiv kolonilott för folket och klimatet

Landskapsarkitektstudenten Marina Queiroz och civilingenjören Ylva Andersson vill bidra till lösningen på klimatproblemen genom att uppmana medborgarna att äta och odla ekologiska grönsaker. Under projektnamnet Folkets matpark satsar de på en stor ideell och kollektiv odlingsareal i Gottsunda.

Uppsala Fria

”Storskalig djurindustri är en girig jakt på pengar”

Djurrättsalliansens avslöjande om svenska grisars vardag har ruskat om på många håll. Djurskyddet Sverige kräver i en nationell kampanj mer pengar till länsstyrelserna för fler kontroller. Men Stefan Hamnstedt, ordförande i Djurskyddet Uppsala, har svårt att se att storskalig köttindustri ens är förenligt med djurskydd.

Uppsala Fria

© 2022 Fria.Nu