Anna Wester

Inledare


Anna Wester
Fria.Nu

Kyrkans kampanj inger hopp

" Som det är nu bryter Israel på flera punkter mot detta förmånliga avtal, där det står inskrivet att Israel måste följa mänskliga rättigheter och demokratiska principer. EU måste se till att frihandelsavtalet följs och om Israel vägrar ska det suspenderas, det vill säga frysas.'

Svenska Kyrkan med ärkebiskop KG Hammar i spetsen har sedan länge ett starkt engagemang i arbetet för en rättvis fred i Mellanöstern. Svenska präster åker regelbundet till Palestina och knyter kontakter med kyrkorna där och Sveriges kristna råd bedriver praktiskt solidaritetsarbete genom att regelbundet sända följeslagare som internationell närvaro till Israel och Palestina. Som ett led i detta engagemang och som ett svar på Kyrkornas Världsråds inbjudan att arbeta för ett stopp på Israels ockupation av Palestina har Svenska Kyrkan tillsammans med flera andra kyrkor och kristna organisationer startat Hopp-kampanjen, där Hopp står för Häv ockupationen av Palestina.

Bland de organisationer som arbetar för ett stopp på ockupationen finns naturligtvis många olika åsikter om hur detta skall gå till, men det finns en hel del saker som förenar. Hopp-kampanjen är ett exempel. Som de flesta andra solidaritetsorganisationer baserar den sina krav på folkrätt, mänskliga rättigheter och internationella konventioner. Det ger enkla och tydliga krav på att den israeliska ockupationen av Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem måste upphöra, bosättningarna i de ockuperade områdena avvecklas och en förhandlingsprocess om flyktingarna, vattnet och Jerusalems status inledas. Kampanjen vill verka för att det handelsavtal Israel har med EU inte medverkar till att stödja de illegala bosättningarna. Som det är nu bryter Israel på flera punkter mot detta förmånliga avtal, där det står inskrivet att Israel måste följa mänskliga rättigheter och demokratiska principer. EU måste se till att frihandelsavtalet följs och om Israel vägrar ska det suspenderas, det vill säga frysas. Kampanjen uppmanar också Sveriges regering och riksdag att se till att produkter från de israeliska bosättningarna på ockuperat område inte når Sverige och EU och Sveriges konsumenter uppmanas att bojkotta bosättarprodukter. Jag tycker i och för sig att man ska bojkotta alla israeliska varor, men anser att även denna form av bojkott är ett utmärkt sätt att uppmärksamma Israels brott mot folkrätten.

Icke oväntat var reaktionerna på Hopp-kampanjen starka från de grupper i Sverige som vill tysta alla former av Israelkritik genom att söka få den att framstå som antisemitisk. Kritiken mot Hopp-kampanjen startade i samma sekund som den presenterades i början av sommaren. Judiska Centralrådet skrev snabbt ett brev till KG Hammar där de proklamerade att de på grund av kampanjen avbröt allt samarbete med Svenska Kyrkan. Lisa Abramowicz som är ordförande i Svensk

Israel-Information gick genast ut med ett pressmeddelande där hon uppmanade kyrkan att avblåsa kampanjen.

Genom att KG Hammar och kyrkan står på sig och försvarar sin viktiga kampanj, hoppas jag att människor som varit rädda för att öppet ta ställning mot Israels ockupation, nu vågar ansluta sig till den växande opinion som kräver att omvärlden ska reagera med kraft. Situationen på de palestinska områdena fortsätter att bli svårare och internationellt engagemang är palestiniernas enda hopp.

ANNONSER

© 2022 Fria.Nu