Anna Wester

Inledare


Anna Wester
Fria Tidningen

Gunilla Carlsson borde sätta press på Israel

Gazaborna liksom alla palestinier betalar priset för en misslyckad politik och omvärldens svek. Svik dem inte igen, skriver Anna Wester.

Förra veckan besökte biståndsminister Gunilla Carlsson Palestina och Israel. Jag måste säga att jag är splittrad till det nya fenomenet att ministrar kommunicerar genom sociala medier, men får också erkänna att jag ibland uppskattar de direkta spontana reaktionerna som de ger uttryck för där. Under sin resa hälsade Gunilla Carlsson bland annat via Twitter: ”Hopplöst och utmanande att Israel fortsätter med bosättningar. Stoppa dem – skapa fred! Nu!” När hon lämnade Gaza lade hon upp en bild från gränsövergången och skrev: ”Lämnar 1,7 milj kvar bakom stängsel. De betalar priset för misslyckad politik – och behöver ännu mer bistånd. Absurt.”

Vi var många som blev förvånade men glada över ministerns utspel och undrade om detta skulle leda till någon handling från Sveriges sida. Väl hemma meddelar Gunilla Carlsson istället att Sverige bör dra ner på biståndet till Palestina, eftersom biståndet inte visar önskvärda resultat. Det önskvärda resultatet är fredsförhandlingar, vilket det inte finns några förutsättningar för i dag. Bland annat på grund av Israels bosättningspolitik, som Carlsson själv påpekade på Twitter. Bristen på resultat består också i att Israel attackerar och förstör de internationella biståndsinsatserna som har till syfte att bygga upp det palestinska samhället och förbereda inför bildandet av en självständing stat.

Att dra in biståndet för palestinierna vore en katastrof och skickar helt fel signaler till ockupationsmakten. Resonemanget är bakvänt. En minskning av biståndet vore att dra undan benen för palestinierna och straffa dem för att Israel attackerar och förstör biståndsprojekt. Ett svek mot palestinierna och fel väg att gå för att uppnå fred. Om biståndet dras in lämnas fältet fritt för Israel att fortsätta sin ockupation och konfiskering av palestinsk mark.

Istället för att straffa palestinierna borde regeringen sätta press på Israel och begära ersättning för förstörda biståndsprojekt. Genom EU borde Sverige verka för att Israel ställs till svars för alla brott mot internationell rätt, såsom utbyggnaden av illegala bosättningar. Som det är i dag är Israel i teorin medlem i EU genom en rad förmånliga samarbetsavtal. Dessa borde frysas så länge ockupationen pågår.

Ja, Gunilla Carlsson, Gazaborna liksom alla palestinier betalar priset för en misslyckad politik och omvärldens svek. Svik dem inte igen.

Fakta: 

<h2>Anna tycker det är skandal om det stämmer att Säpo slösat resurser på att infiltrera ett demokratiskt riksdagsparti, när det finns farliga krafter att bevaka.</h2>

ANNONSER

© 2024 Fria.Nu