Göteborgs Fria

Porr - vid yttrandefrihetens gräns

Var går gränsen mellan pornografi och yttrandefrihet? Det var huvudfrågan när nätverket Feministiskt forum bjöd in till seminarium på ett fullsatt Café Hängmattan den 6 maj.

Gäst var Eva-Maria Svensson, docent på juridiska institutionen vid Göteborgs universitet. Hennes budskap var att gränserna inte alltid är enkla att dra men att det är viktigt att hålla igång debatten.

Att pornografin och yttrandefriheten är något som engagerar märktes tydligt bland åskådarna. Intresset var stort och många hade frågor och reflektioner. En fråga som kom upp tidigt är vad begreppet pornografi egentligen innebär, något som Eva-Maria påpekade är svårt att avgöra eftersom det finns så många definitioner och gränserna är luddiga.

Generellt är pornografi skyddat av yttrandefrihetsgrundlagen, dock inte barnpornografi och grov våldsskildring som är straffbart enligt brottsbalken. Många ifrågasatte dock varför pornografi alls är skyddat av en grundlag, vilket Eva-Maria förklarade delvis beror på vikten av yttrandefriheten.

- Yttrandefriheten är ett sätt för medborgarna att i det offentliga rummet få uttrycka åsikter och det är otroligt viktigt. Att utbyta åsikter är A och O i en demokrati och yttrandefrihetsskyddet är definierat så vitt som möjligt för att säkerställa demokratin. Därför faller gränsfall igenom ibland, sa hon.

Många seminariebesökare undrade dock var de juridiska gränserna till pornografin går. 'Jag känner mig personligen kränkt av pornografiskt material' var en vanlig reaktion. Till detta hade Eva-Maria ingen bra lösning, men hon påpekade att det går att försöka påverka även om det inte alltid finns något juridisk verktyg.

- Du kan bojkotta affären som säljer kränkande material, eller prata med butiksägaren. Yttrandefriheten ska även skydda den personliga integriteten och det är viktigt att hålla igång debatten.

Eva-Maria förklarade också att det inte alltid är lagen som är problemet utan hur den tolkas och att svaren inte alltid finns i själva lagstiftningen.

- Man ska inte tro att bara den ändras så blir allt bra, det är en tolkningsfråga. Det handlar om hur man använder lagen.

Just tillämpningen av lagen angav Eva-Maria vara ett av de största problemen idag när det handlar om pornografi.

- Jag vill se mer fokus på hur man utnyttjar lagen. Det finns utrymme till så mycket mer.

Hon tog även upp problemen med Internet. Det har ökat tillgången på pornografi kraftigt de senaste åren och inkluderas samtidigt av yttrandefrihetsgrundlagen. Eva-Maria nämnde att det kan vara svårt att hitta ansvariga vid eventuella brott, mycket av materialet på nätet ligger utomlands och är därmed utom räckhåll för svensk lagstiftning. Det finns samarbeten över nationer inom bland annat EU, men Eva-Maria uttryckte ändå en viss misstro.

- De som vill lägga ut pornografi hittar alltid någon annanstans att lägga ut sitt material.

Men trots de problem som finns är det enligt Eva-Maria ändå stor idé att vara uppmärksam på vad man anser vara kränkande pornografi.

- Väldigt mycket av det som sker är olagligt. Och det pågår tills någon reagerar, avslutade hon.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Festival ger liv åt Sveriges kulturliv

Det är dans, teater och kultur. Men även möten, samtal och fest. Göteborg Dans & Teater-festival sparar inte på krutet när den för sjätte gången bjuder upp till dans och teater i Göteborg. Men så är det också Sveriges enda internationella festival för modern scenkonst.

Stockholms Fria

En lektion i livsglädje

Vad skulle du göra om du fick veta att du bara har några veckor kvar att leva? Resa jorden runt? Hoppa bungyjump? Skaffa en älskare? Leva var dag som om den vore din sista?

Göteborgs Fria

Slagfärdig samhällskritik i små tarvliga historier

Det är inte svårt att hitta samhällskritiska knockar i Jonas Ulfvarsons novellsamling Hålet och Andra Små Tarvliga Historier. Det är en mörk och dyster verklighet som målas upp där författaren förfärar, äcklar och förfärar igen.

Göteborgs Fria

Lyckade dagar när Hammarkullen bjöd på fest

Göteborgskalaset - släng dig i väggen. I helgen var det Hammarkullekarnevalen som gällde. Under tre dagar vallfärdade människor från hela Göteborg till Hammarkullen för att ta del av dans, fest och musik.

Göteborgs Fria

Här kan verkligen alla ställa ut

55 kvadratmeter, omgivna av vita väggar där det hänger färglada tavlor. Det skulle kunna vara vilket galleri som helst. Men Galleri Verkligen på Övre Husargatan i Linnéstaden är inte riktigt som andra gallerier. Här får vem som helst ställa ut.

Göteborgs Fria

© 2023 Fria.Nu