• Klimatförändringar, utfiskade hav och krympande skogar är ett resultat av att vi lever över våra tillgångar, enligt Gunilla Elsässer som är talesperson för Världsnaturfonden (WWF). | Foto: Rick Bowmer/AP/TT

Mänsklighetens ekologiska skuld allt större

På onsdagen infaller "Overshoot day", dagen då årets globala "budget" för jordens resurser är konsumerade. De senaste 20 åren har den dagen kommit tidigare och tidigare.
–Det innebär att vi förbrukar ännu mer varje år, säger Gunilla Elsässer på Världsnaturfonden.
Den första augusti markerar starten på den sista sommarmånaden och nu också starten på den fem månader långa period då världen kommer att leva av lånade resurser, enligt Världsnaturfondens beräkningar. Aldrig förr har den ekologiska skulden varit så stor och med dagens förbrukningstakt använder vi resurser motsvarande 1,7 jordklot.
Den senaste tidens torka med bränder och minskade skördar som följd kommer som ett sändebud i tiden.
– I sommar har vi blivit smärtsamt påminda om det extrema vädret som kommer att bli allt vanligare i takt med att jordens medeltemperatur ökar, vilket är ett tecken på att jorden inte förmår att absorbera de utsläpp som vi genererar, säger Gunilla Elsässer, talesperson för Världsnaturfonden (WWF).
Alla måste bidra
Så är loppet kört eller är det möjligt att vända trenden? Enligt Elsässer är det senare möjligt, men det krävs att alla är med på tåget: politiker, företag såväl som individer.
– Vi behöver mer ambitiösa politiker som kavlar upp ärmarna här i Sverige och gör verkstad av klimatlagen. Det behövs också kraftigare styrmedel än vad vi hittills har sett, säger Elsässer och nämner flygskatt, en välfungerande kollektivtrafik, bilpooler, tuffare byggnormer, teknisk innovation, industri och förnybar energi som några viktiga aspekter.
Mat och transport
Individer bör ställa om inom främst två områden: mat och transport.
Vi måste drastiskt minska köttkonsumtionen och i stället gå över till vegetabiliska proteiner, och sluta slänga ätbar mat. På transportsidan behöver vi sluta transportera oss med fossila bränslen, framförallt bil och flyg.
 

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Moderater i kamp mot flyktingungdomar

När samhället påstår att du har en annan ålder än du uppger riskerar du att bli polisanmäld av kommunpolitiker. Det är erfarenheten som sjutton flyktingungdomar i Skurups kommun gjort. Nu har tre personer polisanmält kommunledningen för falsk angivelse.

Diabetes i unga år förkortar livet

Personer med typ 1-diabetes har en betydligt kortare livslängd, jämfört med andra. Den ökade risken för hjärt-kärlsjukdomar är den stora faran och ju yngre någon är när hon eller han drabbas, desto större är risken att dö i förtid. Det visar en studie vid Göteborgs Universitet, rapporterar Ekot i Sveriges radio.

© 2024 Fria.Nu