• I Sverige finns omkring 300 vilda arter av bin, varav cirka 40 är humlor. Nästan 100 vilda biarter är i dag rödlistade enligt Artdatabanken.

Ny vecka ska rädda pollinatörer

Just nu pågår flera kampanjer för att hjälpa livsviktiga pollinatörer som bin och fjärilar. I maj arrangeras Sveriges första pollineringsvecka.

Många satsar på pollinatörer i år. Naturskyddsföreningen har en kampanj för bina, kampanjen Surrande parker pågår i en rad kända parker och trädgårdar och så blir det pollineringsvecka den 19–27 maj. 

Alla dessa lyfter fram att en tredjedel av den mat vi äter är beroende av pollinatörer som bin, humlor, fjärilar, blomflugor och skalbaggar. Och alla betonar att det finns mycket som privatpersoner kan göra.

Arrangörernas mål med pollineringsveckan är att många ska vilja delta. Det kan vara privatpersoner som planterar växter som gynnar bin, skolklasser som gör insektshotell eller förskolor som sprider fröbollar. Till nästa år hoppas de att Svenska kyrkan håller pollineringsgudtjänster.

Under veckan infaller dessutom både den biologiska mångfaldens dag den 22 maj och FN:s nyinstiftade bidag den 20 maj. Dessa dagar ordnas aktiviteter av bland annat Naturum, Naturskyddsföreningen och biodlare runt om i landet.

– Pollineringsveckan är tänkt att bli något som många kan ställa sig bakom, som Rosa bandet fast för pollinering. Vi uppmanar folk att tänka ut något eget, roligt att göra. Det är lätt att känna vanmakt – då kan det vara skönt att känna att man kan göra något litet som individ.

Det säger Anna Lind Lewin från nätverket Pollinera Sverige, som står bakom Pollineringsveckan. Nätverket bildades i december förra året med representanter från bland annat WWF, Biodlingsföretagarna, SLU, Hushållningssällskapet och LRF.

Initiativtagare var Lotta Fabricius och Anna Lind Lewin från Svenska bin. De ville samla olika aktörer både för att nätverka internt och för att hjälpas åt att sprida kunskap kring pollinering. 

Ett annat mål är att få myndigheter, kommuner, landsting och regering att göra mer i frågan, exempelvis genom att se till att lantbrukare får ekonomiska incitament för att gynna pollinatörer.

– Vi ska lyfta frågor om pollinering i media och skapa ett intresse. Men vi ska inte själva starta projekt. Det pågår redan en massa bra saker som borde bli mer synliga och få mer stöd, säger Anna Lind Lewin.

I juni utses Årets pollinatör, som i fjol blev Trafikverket på Gotland för sina blommande vägrenar. I höst hoppas Anna Lind Lewin att Pollinera Sverige kan ordna ett seminarium kring pollinering för forskare.

Hur ser läget ut för pollinatörer i Sverige?

– 20 procent är hotade. Jag är orolig, för vi har ett sådant egoistiskt sätt att se på miljön och jag blir förvånad över hur lite vi vet om saker som vi är helt beroende av. Samtidigt är jag väldigt positiv. Det är lätt att få folk att intressera sig, och i Sverige har vi fortfarande stora arealer med vilda områden.

Fakta: 

Så gynnar du pollinatörer

  • Odla olika växter som lockar till sig pollinatörer under hela säsongen, som sälg, äpple, kungsmynta, hallon, vårkrokus, rödklöver och ringblomma
  • Använd inga gifter i trädgården
  • Låt bli att klippa hela gräsmattan – spara ogräs som maskrosor och vitklöver eller gör en del av gräsmattan till en äng
  • Städa lite mindre i någon del av trädgården så att insekter kan bygga bo där ostört, exempelvis i rishögar
  • Göra en sandyta med sand i olika kornstorlekar i ostört söderläge
  • Gör bihotell av buntar av vass eller bamburör, eller en träbit/stubbe som du borrar hål i
  • Gör humlehotell genom att gräva ner en upp-och-nervänd lerkruka med bomaterial i.

Källor: Pollinera Sverige, Naturskyddsföreningen

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Företag byteshandlar i ny barterring

Lokala företag blir starkare om de byter sitt överskott av varor och tjänster med varandra. Det är tanken med en så kallad barterring, som nu startar för första gången i Sverige.

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Hjärnan pigg längre hos dagens 70-åringar

Dagens personer i 70-årsåldern är piggare i hjärnan än tidigare generationer. Men när den kognitiva förmågan väl börjar försämras, går nedgången snabbare än tidigare. Det antas hänga ihop med hur vi använder hjärnans reservkapacitet. 

S lovar 60 miljoner kronor till äldre

Socialdemokraterna vill satsa på idrott, friluftsliv och studiecirklar för äldre. Därför går partiet till val med löfte om 60 miljoner kronor per år till Föreningssverige, samt en fast kontaktperson för alla som har hemtjänst. 

© 2023 Fria.Nu