• På onsdagen höll Svenska freds tillsammans med Diakonia, Amnesty och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) och Kristna Fredsrörelsen en aktion utanför riksdagen för att påminna politikerna om varför de fattade beslut om att skärpa vapenexporten.
Fria Tidningen

Skärpta regler kring vapenexport

På onsdagseftermiddagen höll riksdagen sin omröstning gällande skärpta regler för export av krigsmateriel. Riksdagen sa ja till regeringens förslag och ändringarna ska träda i kraft från och med 15 april 2018.

Föra veckan skrev Fria om de ny statistik från Inspektionen för strategiska produkter, ISP, som visade att Sveriges export av krigsmateriel fortsätter öka http://www.friatidningen.se/artikel/132470. Sverige fortsätter dessutom exportera till en rad länder som är icke-demokratier, ingår i aktiva konflikter eller kränker de mänskliga rättigheterna.

Sedan början av 2000-talet har vapenexporten mer än tredubblats, enligt en sammanställning som Svenska freds- och skiljedomsföreningen har gjort, och 2011 blev helheten tydlig då det visade sig att Sverige exporterat krigsmateriel till vartannat av de 20 regimerna i Mellanöstern och Nordafrika som ingick i den så kallade arabiska våren. En process sattes igång för att få till en skärpning av reglerna och det var den som i dag, sju år senare, klubbades i riksdagen. Men det är alltså inte en lagändring vi pratar om utan "förändringarna innebär inga ändringar i lagen utan endast i de principer som reglerar tillståndsprövning för export av krigsmateriel.", skriver riksdagen på sin hemsida.

Från och med den 15 april 2018 införs de nya reglerna som innebär ökade krav på de länder som Sverige exporterar krigsmateriel till. För att landet ska få tillstånd att ta emot krigsmateriel ska landet ha respekt för mänskliga rättigheter, ha en hög demokratisk status och importen av krigsmateriel får inte motverka en rättvis och hållbar utveckling i landet. Syftet med ändringarna är att se till att "Sverige endast exporterar krigsmaterial till länder som är acceptabla." Gällande den vaga hållningen i skrivelserna menar Svenska freds att de är problematiska.

– En majoritet av politikerna var eniga när de 2011 röstade ja till att skärpa regelverket för vapenexport, Sverige ska arbeta för mänskliga rättigheter och demokrati. Den nya lagen innebär att ett “hinder” införs för att exportera krigsmateriel till diktaturer. Men hur högt är ett hinder? Det är politikerna som avgör vad formuleringen kommer att innebära i praktiken, säger Kajsa Sörman, projektledare på Svenska Freds.

Och gällande tillståndsprövningen för export av krigsmateriel som de nya reglerna gäller menade Svenska freds ordförande Agnes Hellström i förra veckans artikel i Fria att insynen är begränsad.

– Besluten om export av krigsmateriel skyddas av sekretess och transparensen är så gott som obefintligt, vilket gör det näst intill omöjligt att få ut information om beslut och på vilka grunder bedömningar görs, sa hon.

Sedan riksdagens beslut 2011 om att skärpa regelverket för svensk vapenexport har krigsmateriel exporterats till ickedemokratier för mer än 20 miljarder kronor.

– En förutsättning för en trovärdig svensk utrikespolitik är att all vapenexport till ickedemokratier och människorättskränkare avslutas. Om Sverige ska stå upp för demokrati kan vi inte samtidigt legitimera och stärka diktaturer med vapen, säger Kajsa Sörman.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Nej till amnesti för ensamkommande

På onsdagseftermiddagen röstade riksdagen nej till Vänsterpartiets motion om amnesti för ensamkommande. Ett väntat resultat men frågan har fått stor uppmärksamhet och stort stöd från civilsamhället.

Fria Tidningen

”Beslutet får inte bort ungarna från gatan”

Regeringen avsätter 360 miljoner kronor till organisationer som arbetar med hemlösa ungdomar och psykisk ohälsa. Men flera av organisationerna jobbar inte främst med hemlöshet – och de som gör det har inte fått några pengar alls.

Fria Tidningen

S-ledare i Göteborg anmäls för förtal

Debattörerna Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil polisanmäler kommunstyrelses ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) för förtal efter att hon pekat ut dem som extremister.

Fria Tidningen

Rika misstänks sällan för narkotikabruk

Ungdomar i rika stadsdelar i Stockholm misstänks sällan för narkotikabruk medan de i fattigare misstänks ofta. Rapporteringen kring användningen är den motsatta, visar nya siffror från BRÅ.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu