• I de rikare delarna av Stockholm misstänks ungdomarna i betydligt mindre utsträckning för narkotikaanvändning än i låginkomstområden, visar en ny rapport från BRÅ.
Fria Tidningen

Rika misstänks sällan för narkotikabruk

Ungdomar i rika stadsdelar i Stockholm misstänks sällan för narkotikabruk medan de i fattigare misstänks ofta. Rapporteringen kring användningen är den motsatta, visar nya siffror från BRÅ.

Ungdomarna i de rikare delarna i Stockholm rapporterar högre narkotikakonsumtion men misstänks sällan. För ungdomar i områden med låg medelinkomst är förhållandet precis det motsatta. Lägre användning men misstänks ofta. Detta visar en kortanalys från BRÅ som bygger på uppgifter om ungdomar i Stockholm stad födda 1997-1998, som fått ett beslut på misstanke om eget bruk av narkotika under 2015. Vad tyder då detta på? Jon Lundgren är utredare på BRÅ och en av de som sammanställt rapporten.

– Man kan tänka sig att det finns flera faktorer som spelar in här, som att polisen har högre närvaro i vissa områden än i andra. Man kan också tänka att vissa grupper syns mer än andra. Använder man på en privat fest är man ju mindre synlig än om man sitter i en park, speciellt om det då är mycket polis i rörelse i området, säger Lundgren som poängterar att den här typen av analyser är angelägna men ingår inte i rapporten.

Narkotikabrott i form av eget bruk är ett så kallat spanings- och ingripandebrott, som polisanmäls främst i samband med själva brottet och då av poliserna själva. Antalet anmälningar om misstänkt narkotikabruk ger därför i första hand en bild av polisens resurser och prioriteringar, snarare än det faktiska bruket.

– En stor del av de provtagningar som görs på ungdomar visar på negativa provresultat. Frågan är därför om de ungdomar som polisen fokuserar på, faktiskt speglar var bruket är störst, förklarar Jon Lundgren.

Men det är inte bara område som spelar in för risken att misstänkas för bruk av narkotika utan också boendeform, socioekonomisk status och föräldrarnas utbildningsnivå. Ungdomar som bor i hyresrätt löper 80 procent högre risk att misstänkas än ungdomar i bostadsrätt eller småhus, och de vars föräldrar saknar eftergymnasial utbildning löper 70 procent högre risk att misstänkas än de vars föräldrar har högre utbildning.

– De slutsatser vi kan dra av kortanalysen är att socioekonomisk verkar ha betydelse. Dessa siffror ligger dessutom i linje med andra resultat i rapporten, menar Jon Lundgren.

Rapporten har som sagt nu tittat på Stockholm, men på frågan om andra delar av landet är på gång för att få ett större underlag är svaret nej.

– Nej, det finns inga sådana planer just nu, men det vore såklart intressant, säger Lundgren.

En tredje upptäckt utredarna på BRÅ gjorde var att pojkar är kraftigt överepresenterade bland de misstänkta. 3,5 procent av pojkarna misstänks för eget bruk av narkotika, jämfört med 0,6 procent av flickorna, men det speglar inte alls ungdomarnas egna rapporter om eget bruk. Då är det 29 procent av pojkarna som uppger att de använt narkotika mot 20 procent av flickorna. Här är skillnaderna anmärkningsvärt stora kommenterar Jon Lundgren.

– Ja, det är ungefär sex ggr vanligare att pojkar misstänks. Det är intressant att skillnaderna är så stora, men vi kan inte säga varför det ser ut såhär – det vore dock jätteintressant att titta på.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Nej till amnesti för ensamkommande

På onsdagseftermiddagen röstade riksdagen nej till Vänsterpartiets motion om amnesti för ensamkommande. Ett väntat resultat men frågan har fått stor uppmärksamhet och stort stöd från civilsamhället.

Fria Tidningen

”Beslutet får inte bort ungarna från gatan”

Regeringen avsätter 360 miljoner kronor till organisationer som arbetar med hemlösa ungdomar och psykisk ohälsa. Men flera av organisationerna jobbar inte främst med hemlöshet – och de som gör det har inte fått några pengar alls.

Fria Tidningen

S-ledare i Göteborg anmäls för förtal

Debattörerna Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil polisanmäler kommunstyrelses ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) för förtal efter att hon pekat ut dem som extremister.

Fria Tidningen

”Detta är inte värdigt Sverige”

I sommar ska Dariush Jahanbakhsh äldsta son gifta sig och familjen från Iran är inbjuden. Men de har tidigare fått nej på sina visumansökningar och nu undrar Dariush hur man kommer ur det moment 22 som visumsystemet är och som så många fastnar i.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu