• Samtidigt som Sverige fördömer kriget och den humanitära katastrofen i Jemen exporterar vi vapen till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Detta kan få ett slut i och med en skärpning av laget den 28 februari.
  • Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.
Fria Tidningen

Sverige fortsätter exportera vapen till diktaturer

Sveriges export av krigsmateriel fortsätter stadigt att öka visar statistiken för 2017 från Inspektionen för strategiska produkter, ISP som kom på onsdagen. Och exporten till diktaturer kvarstår. Nu ställer många kritiker sitt hopp till det förslag till lagändring som ska upp i riksdagen den 28 februari.

På ISP:s lista med länder som Sverige exporterar krigsmateriel till finner vi till exempel Förenade Arabemiraten, Saudiarabien, Thailand, Indonesien, Turkiet, Pakistan och Filippinerna. Listan utgörs av såväl icke-demokratier som en rad länder med bräckliga demokratier där kränkande av de mänskliga rättigheterna finns dokumenterat i flertalet rapporter.

Just Filippinerna beviljade ISP ganska nyligen exporttillstånd till samtidigt som president Rodrigo Duterte utreds av Internationella brottmålsdomstolen, ICC, för misstänkt folkbrott.

Ökningen under 2017 låg på två procent och det finns inget som tyder på att trenden ska vända. Den faktiska vapenexporten under 2017 uppgick till 11,3 miljarder kronor och med ISP:s beviljade exporttillstånd väntas en fortsatt ökning de kommande åren.

2016 beviljade till exempel ISP export av krigsmateriel till hårt kritiserade Förenade Arabemiraten för nästan 11 miljarder kronor, en order som inte syns i statistiken ännu. Förenade Arabemiraten är bland annat del av den Saudiledda koalitionen som krigar i Jemen. Sedan början av 2000-talet har vapenexporten mer än tredubblats, enligt en sammanställning som Svenska Freds har gjort.

– I och med den så kallade arabiska våren uppdagades att Sverige under 2000-talet godkänt vapenexport till varannan av de 20 regimerna i Nordafrika och Mellanöstern. Det blev en ögonöppnare för många och 2011 fattade därför en bred majoritet i Riksdagen beslutet att skärpa regelverket. Då kunde vi se en tillfällig nedgång i exportstatistiken, men därefter ökade den igen, berättar Agnes Hellström som är ordförande för Svenska Freds.

Beslutet Agnes Hellström refererar till är förslag till skärpningar i Lagen om krigsmateriel (1992:1300) som ligger på riksdagens bord den 28 februari. Förslaget har tagit sju år att ta fram och ett demokratikriterium har lagts till som är formulerat: ”Brister i demokratisk status ska utgöra hinder för export”. Det är en formulering som är väldigt öppen för tolkning, för hur högt är ett hinder? menar Agnes Hellström

– Ja, vaga formuleringar öppnar för att antingen tolka dem strikt eller väldigt tillåtande, så nu är det upp till politikerna att visa att de menar allvar med skärpningen. Svenska Freds strävade efter ett totalförbud mot export av krigsmateriel till icke-demokratier, säger hon.

­­– ISP gör en så kallad totalbedömning från fall till fall men ska vid osäkerhet vända sig till regeringen för rådgivning. Detta sker väldigt sällan, menar Hellström. Besluten om export av krigsmateriel skyddas av sekretess och transparensen är så gott som obefintligt vilket gör det nästintill omöjligt att få ut information om beslut och på vilka grunder bedömningar görs, fortsätter hon.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Nej till amnesti för ensamkommande

På onsdagseftermiddagen röstade riksdagen nej till Vänsterpartiets motion om amnesti för ensamkommande. Ett väntat resultat men frågan har fått stor uppmärksamhet och stort stöd från civilsamhället.

Fria Tidningen

”Beslutet får inte bort ungarna från gatan”

Regeringen avsätter 360 miljoner kronor till organisationer som arbetar med hemlösa ungdomar och psykisk ohälsa. Men flera av organisationerna jobbar inte främst med hemlöshet – och de som gör det har inte fått några pengar alls.

Fria Tidningen

S-ledare i Göteborg anmäls för förtal

Debattörerna Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil polisanmäler kommunstyrelses ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) för förtal efter att hon pekat ut dem som extremister.

Fria Tidningen

Rika misstänks sällan för narkotikabruk

Ungdomar i rika stadsdelar i Stockholm misstänks sällan för narkotikabruk medan de i fattigare misstänks ofta. Rapporteringen kring användningen är den motsatta, visar nya siffror från BRÅ.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu