• För många unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan internet underlätta kommunikationen, men nätet innebär både möjligheter och risker menar Attention.
Fria Tidningen

Unga med funktionsvariation extra utsatta på nätet

Unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer är ofta utsatta för hot, mobbning och sexuella inviter på nätet. Nu kommer Koll på nätet – ett nytt verktyg som ska hjälpa både unga och lärare att förstå nätet bättre.

Statistik visar att ungdomar med just neuropsykiatriska diagnoser i högre utsträckning än ungdomar utan liknande diagnoser är utsatta på nätet.

I undersökningen Föräldrar och medier från Statens medieråd uppger 18 procent av föräldrarna med barn i åldrarna 13–16 år att de hotats eller fått meddelande från vuxna som söker sexuella kontakter. I åldrarna 17–18 år är motsvarande siffra 39 procent. Siffrorna för huruvida barnen upplevs bli isolerade på grund av nätet är siffrorna 37 respektive 28 procent.

Riksförbundet Attentions projekt Nätkoll som genomförts tillsammans med Statens medieråd har tagit fram två utbildningsmaterial; ett för föräldrar, samt Koll på nätet – ett webbverktyg för unga på högstadiet och gymnasiet. Och då pratar vi alla elever – inte bara de med neuropsykiatriska diagnoser.

– Problematiken med nätet gäller alla ungdomar, även om de med neuropsykiatriska funktionsvariationer har visat sig vara mer utsatta, säger projektledaren Karin Torgny som berättar att de med verktyget främst vill uppmuntra till samtal.

– Det är tydligt att vuxna, föräldrar och lärare inte har samma kunskap som ungdomarna. Det spelar ingen roll hur många filter och förbud du lägger – ungdomar hittar alltid vägar runt. Om vi vill minska risken att unga utnyttjas eller mobbas på nätet tror vi att vi gör det bäst genom att vuxna och ungdomar pratar mer med varandra.

I Koll på nätet som är gjord för skolan får eleven följa den fiktiva karaktären Alex genom korta berättelser som handlar om kommunikation på sociala medier, näthat, mobbning och sexuella kontakter och sedan ta ställning till olika situationer som kan uppstå. Detta ska göra ungdomar mer uppmärksamma och uppmuntra till samtal, hoppas Karin Torgny.

För många unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan internet underlätta kommunikationen. En person med till exempel Aspergers syndrom kan ha svårt att förstå sociala koder men ha lättare att uttrycka sig via mejl eller chatt.

– Ja, nätet innebär både möjligheter och utmaningar, menar Karin Torgny och berättar att unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha svårare att värdera information och kontakter och ha ett ökat bekräftelsebehov som gör dem mer benägna att lita på andra på nätet.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Läkare anonymiseras i asylfall

Mehdi Khalil ville komma i kontakt med röntgenläkaren som gjorde hans åldersbedömning. Men både Rättsmedicinalverket och Kammarrätten säger nej.

Fria Tidningen

Nej till amnesti för ensamkommande

På onsdagseftermiddagen röstade riksdagen nej till Vänsterpartiets motion om amnesti för ensamkommande. Ett väntat resultat men frågan har fått stor uppmärksamhet och stort stöd från civilsamhället.

Fria Tidningen

”Beslutet får inte bort ungarna från gatan”

Regeringen avsätter 360 miljoner kronor till organisationer som arbetar med hemlösa ungdomar och psykisk ohälsa. Men flera av organisationerna jobbar inte främst med hemlöshet – och de som gör det har inte fått några pengar alls.

Fria Tidningen

S-ledare i Göteborg anmäls för förtal

Debattörerna Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil polisanmäler kommunstyrelses ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) för förtal efter att hon pekat ut dem som extremister.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu