• Jasmin Nur Ismail från Malmös unga muslimer, en av de föreningar som ordnar aktiviteter under World hijab day 1 februari.
Fria Tidningen

”Det alltid har funnits en hets kring muslimska kvinnors kroppar”

Hallå där Jasmin Nur Ismail från föreningen Malmös unga muslimer, som ordnar ett av flera arrangemang runt om i landet för att uppmärksamma World hijab day i dag.

Varför är dagen viktig?

– För att belysa hur det alltid har funnits en hets kring muslimska kvinnors kroppar, och att det pågår än i dag. Kvinnor i hijab blir diskriminerade på arbetsmarknaden och på bostadsmarknaden, och slöjan likställs alltid med förtryck. Vi vill lyfta upp det genom att arrangera samtal där muslimska kvinnor själva får komma till tals, istället för att andra ska prata om oss.

Vilka är de vanligaste fördomarna du och andra kvinnor i hijab möter, och hur bemöter du dem?

– Vi möter hela tiden den rasistiska föreställningen att muslimska kvinnor är inkompetenta och förtrycka. Jag personligen känner inte något behov av att bevisa mig, jag vet vem jag är och vad slöjan står för. Däremot kämpar jag för rätten till arbete och rätten till bostad, för att vi ska kunna leva ett värdigt liv utan att diskrimineras. Jag tycker att det är konstigt att vi har en uttalat feministisk regering som samtidigt är helt tysta när det gäller muslimska kvinnors rättigheter.

Vad kommer att hända under samtalskvällen ni arrangerar i Malmö?

­– Vi kommer på olika sätt belysa diskrimineringen som drabbar muslimska unga kvinnor. Först kommer Tandläkarstudenten Omar Abdelghani presentera sin studie av hur muslimska kvinnor upplever diskriminering på tandläkarhögskolan i Malmö, bland annat genom förbudet att bära engångsärmar. Sedan blir det ett panelsamtal där muslimska kvinnor från olika föreningar och en representant från Malmö mot diskriminering deltar. Vi hoppas att det kan vara ett stöd för muslimska kvinnor som kanske inte vet hur de ska gå till väga om de blir diskriminerade.

Fakta: 

Internationella hijabdagen

World hijab day äger rum 1 februari varje år, för att lyfta fram muslimska kvinnors rättighet att bära slöja utan att utsättas för diskriminering och trakasserier. På många håll i världen arrangeras bland annat evenemang där icke-muslimska kvinnor får möjlighet att prova att bära hijab.

I Sverige arrangerar Ahmadiyya muslimska samfundets kvinnoförening torgmöten, med möjlighet att stötta och prata med kvinnor i hijab, på följande platser:

  • Kalmar, Larmtorget, kl 11–16
  • Luleå, Mötesplats Montern (Hetsö galleria), kl 12–16
  • Göteborg, Gustav Adolfs torg, kl 12–16.30
  • Stockholm, Hötorget, kl 13–17
  • Malmö, Gustav Adolfs torg, kl 12–17

Samtalskvällen World hijab day börjar klockan 18 i Malmös unga muslimers ungdoms- och opinioskafé på Dickssons väg 3 i Rosengård. Samtalen livestreamas på föreningens Facebooksida.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Detta är inte värdigt Sverige”

I sommar ska Dariush Jahanbakhsh äldsta son gifta sig och familjen från Iran är inbjuden. Men de har tidigare fått nej på sina visumansökningar och nu undrar Dariush hur man kommer ur det moment 22 som visumsystemet är och som så många fastnar i.

Fria Tidningen

Kooperativ vård lockar patienter

Patienterna strömmar till Sveriges första medlemsägda vårdcentral i Sollefteå och nu finns planer på att bygga ett sjukhus.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu