• I en ny rapport undersöker Barnombudsmannen varför tusentals ensamkommande barn avviker och hur livet som försvunnen ser ut. Bilden är från en manifestation för ensamkommande arrangerad av rörelsen Vi står inte ut.
  • “Att det förekommer så pass mycket våld och hot i den här typen av placeringar är helt oacceptabelt.” Amanda Bertilsdotter Nilsson, BO
Fria Tidningen

1 456 ensamkommande är försvunna

På mindre än tre år har över 1 400 ensamkommande barn försvunnit, ofta på grund av missförhållanden på boendena. Nu kräver Barnombudsmannen åtgärder.

Att ensamkommande barn och unga avviker från familjehem, nätverkshem, HVB eller statliga ungdomshem beror på många saker. Det visar en färsk rapport från Barnombudsmannen, BO, till regeringen, där 41 barn och unga med erfarenhet av att vara avviken eller försvunnen har intervjuats.

I vissa fall är orsakerna våld, hot, övergrepp och kränkningar på boendet. I andra fall handlar det om att barnet inte fått bo nära syskon, släktingar eller vänner, att det inte funnits något att göra på dagarna eller att barnet diskriminerats eller hindrats från att utöva sin religion. Några av barnen har tvingats att bo på närmare tjugo olika placeringar över hela landet under sin första tid i Sverige.

– Det barnen berättat för oss visar att det finns brister i systemet gällande mottagandet redan från början. Man har inte tagit hänsyn till det enskilda barnets behov. Och att det förekommer så pass mycket våld och hot i den här typen av placeringar där samhället har ansvar är helt oacceptabelt.

Det säger Amanda Bertilsdotter Nilsson som är vikarierande chef för juridik och utredning på BO och den som har skrivit rapporten.

Flera som intervjuats vittnar om traumatiska minnen av flykt, krig, sexuella övergrepp eller andra former av våld och förtryck. En del lider av psykisk ohälsa som ibland leder till drogberoende. Det är också mycket vanligt med ryktesspridning och stor oro inför att få sin ålder uppskriven eller att fylla 18, då stödet från god man och socialtjänst försvinner samtidigt som de kan få avslag på sin asylansökan. Många flyttas till boenden för vuxna som ofta är tuffa miljöer och kan ligga i en annan del av landet. Några avviker då för att kunna gå kvar i skolan och träffa sina vänner.

En röd tråd är att barnen inte upplever att vuxna lyssnat på dem eller agerat utifrån det som de berättat.

– Jag blev förvånad över att så många barn och unga inte känner sig hörda. Man har försökt förbättra sin situation men inte fått hjälp. Att sticka blir en sista utväg när man inte ser någon annan möjlighet. Vi blev också förvånande över att så många barn beskriver att ingen letat efter dem trots att de varit nåbara via till exempel mobilen, säger Amanda Bertilsdotter Nilsson.

Tidigare har myndigheterna inte vetat så mycket om situationen för ensamkommande barn som avvikit, mer än att de löper särskilt stor risk att falla offer för människohandel och kriminella nätverk. Det har även hänt att de har påträffats döda. Rapporten visar att många av de försvunna barnen lever på gatan. Enda sättet att försörja sig är kriminalitet eller prostitution.

Många av barnen upprepar att de inte vill att något barn ska behöva genomgå det som de har varit med om.

– Det är en extremt utsatt situation när skyddsnätet inte fungerar, där man absolut inte vill se barn. Det som barnen flytt ifrån utsätts de för igen.

Vissa har inte stått ut med livet som försvunnen utan valt att återvända till sitt boende trots problemen där. Men då har många inte fått frågan vad de varit med om, och har därför inte fått den hjälp de hade behövt.

Nu kräver BO tre åtgärder. Trygghet och kompetens ska säkerställas vid placering av ensamkommande barn; alla barn som avviker ska eftersökas; och stöd och skydd ska säkerställas när barn kommer tillbaka.

Att så många ensamkommande barn försvinner har uppmärksammats av Barnombudsmannen, FN och andra myndigheter i många år men Amanda Bertilsdotter Nilsson tror ändå att förändringar är på väg nu.

– Vår rapport överlämnades till regeringen i december, och regeringen har inte aviserat några förändringar än. Men vi uppfattar att det finns en vilja att förbättra denna väldigt allvarliga situation.

Fakta: 

1 736 ensamkommande barn har avvikit i Sverige mellan januari 2014 och oktober 2017.

1 456 är fortfarande försvunna.

Källa: Migrationsverket

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Företag byteshandlar i ny barterring

Lokala företag blir starkare om de byter sitt överskott av varor och tjänster med varandra. Det är tanken med en så kallad barterring, som nu startar för första gången i Sverige.

Så ska städer bli hållbara

Ny studie: Om vi vill öka ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet behöver vi fokusera mer på städerna.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu