• Tommie Olofsson menar att det är anmärkningsvärt att ingen tar ansvar för Rättsmedicinalverkets misslyckande med ålderbebömningarna.
  • Petra Almqvist menade på dagens presskonferens att RMV känner sig trygga i sina åldersbedömningar av pojkar och tillbakavisar kritiken.
Fria Tidningen

”Kejsaren Rättsmedicinalverket är spritt språngande naken”

Efter stenhård kritik i veckor kom i dag torsdag Rättmedicinalverket med en kvalitetsgranskning för att tillbakavisa kritiken. Men kritiker kallar det ”kvalitetsgranskning” och hävdar fortsatt rättsskandal.

Rättsskandal, vetenskapligt haveri och människorättslig katastrof. Det är bara några av beskrivningarna Rättsmedicinalverkets åldersbeskrivningar och verkets hanterande av kritiken runt dem fått de senaste veckorna. Trots den massiva kritiken från tunga nationella såväl som internationella namn så har RMV hela tiden hävdat att de gör rätt och inte har några avsikter att göra på något annat sätt. Det bekräftades på dagens presskonferens.

Kvalitetsgranskningen RMV lutar sig mot visar hur bedömningen av knäleden hos ensamkommande asylsökande visar på en hög samstämmighet i bedömningarna. ”I 187 av 209 ärenden, 89,5 procent, är Rättsmedicinalverkets leverantörer och sakkunniga radiologer eniga i sin bedömning”, sa RMV på konferensen.

– Det är ett väntat resultat som gör att vi kan utesluta systemfel i våra metoder, säger Elias Palm, överläkare i rättsmedicin på Rättsmedicinalverket i ett pressmeddelande.

RMV beskriver att de vid båda undersökningarna har två av varandra oberoende tandläkare, respektive röntgenläkare, som gör analyserna. Bilderna och analyserna utgör underlag för den medicinska åldersbedömning som en rättsläkare inom RMV sedan gör.

Men Tommie Olofsson, överläkare i rättsmedicin och före detta avdelningschef på RMV, vill sätta citationstecken kring ”kvalitetsgranskning” och underkänner analyserna.

– Ja, därför åtminstone en av de två granskande röntgenläkarna har lärt upp de upphandlade läkarna och kontrollerar därmed om deras egna elever gör som de lärt ut, det vill säga de kontrollerar indirekt sina egna resultat och och betygsätter sig själva.

– Det är väl knappast att betrakta som en opartisk och objektiv bedömning, menar Tommie Olofsson.

Petra Almqvist enhetschef, medicinsk chef och överläkare på RMV i Stockholm svarar:

– Den ena har lärt upp de upphandlade röntgenläkare vi använder, det stämmer, men alla granskningarna är gjorda oberoende av varandra och då känner vi oss trygga i resultatet, svarar hon. Almqvist menar vidare att kvalitetsgranskningen är gjort för att se att bedömningarna håller och poängeterar att man sällan får så hög samstämmighet som denna visar.

– Men samstämmighet säger ju ingenting om huruvida bedömningarna är korrekta eller inte, endast att de är samstämmiga. De kan ju fortfarande vara systematiskt felbedömda. Både vetenskapen, resultaten i sig och de av de tyska experterna gjorda eftergranskningarna talar för detta, kontrar Tommie Olofsson.

Flera kritiker har sagt att RMV borde göra halt i bedömningarna för att se över metod, men Petra Almqvist svarar att de har gjort halt för flickor för att möjligen ändra säkerhetsgraden i sina utlåtanden men att detsamma för pojkar inte är aktuellt.

- Nej, vi har hela tiden känt oss helt trygga i dessa metoder. Det finns alltid en viss osäkerhet på upp till 10 procent men ingen metod är exakt.

Att Rättsmedicinalverket fortsätter hävda metodens rättssäkerhet och kvalité trots de vetenskapliga invändningarna, tycker Tommie Olofsson är bedrövligt.

– Ingen vill ju ta ansvar för det som händer. Vem har civilkurage nog för att ta ansvar för stoppa denna moraliska och vetenskapliga katastrof som ju främst drabbar de ensamkommande, undrar han.

Men Petra Almqvist håller inte med utan tycker att kritikerna fäktar ganska brett.

– Vi finner att kritiken är väldigt onyanserad, säger hon. Detta är ett omdebatterat ämne i stort och vi ser att det är det kritiken främst består i, snarare än vilken metod vi använder.

– Problemet är att för den oinvigde i vetenskap och medicin ser Rättsmedicinalverkets presentation riktigt och rätt ut då den är klädd i vetenskapens och medicinens språk, kontrar Tommie Olofsson. Den invigde ser dock att kejsaren Rättsmedicinalverket är spritt språngande naken.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Nej till amnesti för ensamkommande

På onsdagseftermiddagen röstade riksdagen nej till Vänsterpartiets motion om amnesti för ensamkommande. Ett väntat resultat men frågan har fått stor uppmärksamhet och stort stöd från civilsamhället.

Fria Tidningen

”Beslutet får inte bort ungarna från gatan”

Regeringen avsätter 360 miljoner kronor till organisationer som arbetar med hemlösa ungdomar och psykisk ohälsa. Men flera av organisationerna jobbar inte främst med hemlöshet – och de som gör det har inte fått några pengar alls.

Fria Tidningen

S-ledare i Göteborg anmäls för förtal

Debattörerna Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil polisanmäler kommunstyrelses ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) för förtal efter att hon pekat ut dem som extremister.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu