• Konstfacks personalansvarsnämnd var inte enig om huruvida den utredde chefen skulle få avsked eller varning.
  • Konstfack har nolltolerans mot sexuella trakasserier, menar skolans rektor Maria Lantz.
Fria Tidningen

Chef på Konstfack varnas för sexuella trakasserier

Mitt i konstvärldens metoo-diskussioner i december visade det sig att en av cheferna på Konstfack under samma tid hade ägnat sig åt ”ovälkommen beröring av sexuell natur”. Chefen har nu fått en varning men får behålla sitt jobb.

Händelsen som varningen berör gäller en utlandsresa där chefen i fråga representerade Konstfack tillsammans med skolans rektor tillika metoo-förespråkare Maria Lantz.

Under en taxiresa rörde chefen vid en av delegaterna på ett sexuellt sätt upprepade gånger vilket blev ett ärende för utredning av skolans personalansvarsnämnd. Resultatet av utredningen blev en varning för chefen, ett resultat inte alla var nöjda med. I beslutsunderlaget från ansvarsnämnden från den 29 december framgår det att fyra personer röstade för varning och en för avsked som är det hårdaste straffet man kan få av nämnden. Maria Lantz var inte med på mötet eftersom hon var med vid tillfället för de sexuella trakasserierna men inget märkte, så hon röstade inte. Vad hon hade röstat om hon hade varit där säger hon att hon inte vet.

Men du var ju med i taxin där det hela skedde?

– Ja, men jag hade därför anmält mig som jävig och var därmed inte med i nämnden och deras överläggningar, så jag vet faktiskt inte hur jag hade röstat, svarar Lantz.

Maria Lantz medverkade efter att de sexuella trakasserierna kommit till hennes vetskap i ett uppskattat och uppmärksammat panelsamtal på Moderna museet om konsthögskolornas ansvar när det gäller maktsymmetrier, härskartekniker och sexuella trakasserier. Och strax innan händelsen och i samband med konstvärldens metoo-upprop gick Maria Lantz ut med ett brev med rubriken #konstnärligfrihet – nu får det vara nog! på skolans hemsida där hon skriver: ”Det är uppenbart att förändringar måste till i praktik, normsystem och strukturer inom samtidskonsten.” Hon poängterade även att Konstfack har nolltolerans mot sexuella trakasserier och att om inte skolor agerar i dessa frågor ”tenderar personer med denna typ av osunda beteenden att premieras vidare i våra system”.

Tycker du inte att chefen premierats vidare här genom att bara få en varning?

– En varning hamnar i personalakten och är en ganska stor sak, förklarar Lantz och är nöjd att skolan agerade så snabbt som den gjorde och fick till ett snabbt beslut, och hon menar vidare att nolltolerans är just att omedelbart ta tag i ärendet. Maria Lantz berättar att hon inte nåtts av några negativa reaktioner på skolan.

Men personalansvarsnämnden var ju inte enig?

– Nej det stämmer och det är var och ens rättighet att föra fram sin syn. Om Personalansvarsnämnden hade utdömt avsked hade Arbetsdomstolen troligen gjort en annan bedömning. Signaler om att Konstfack hade gjort fel i ett sådant här ärende är naturligtvis inte bra och drabbar i förlängningen mig som myndighetschef.

Personalansvarsnämnden på Konstfack är tillsatt av högskolestyrelsen och består av rektor, två personalföreträdare, personalchef, prorektor och en extern ledamot. Man kan få varning, ekonomiskt straff, eller avsked och detta gäller alla anställda förutom rektor och alla professorer som ligger under regeringens ansvarsnämnd. Nämnden har möten när något händer och är en dömande instans. På skolans hemsida står det fortfarande att på tio år har bara två ärendet avhandlats i personalansvarsnämnden på Konstfack och inget av fallen rörde sexuella trakasserier.

Men trots att ärendena är så ovanliga så bedömer inte Maria Lantz att information direkt till studenterna från ledningen var nödvändig utan studentkåren har fått förvalta över informationen till studenterna.

– Ingen student är inblandad och den varnade personen är inte lärare så frågan är hur intressant detta är för studenterna. Det viktigaste är att vi har tagit tag i det och det har vi, menar Maria Lantz.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

I morgon söndag intar #MeToo Göteborg

MeToo

Imorgon söndag kl 12:00 intar #MeToo Göteborg med en manifestation på Götaplatsen. Och trots att meteorologerna lovar ösregn, lovar arrangören Nora Myrne Widfors sol på alla andra sätt.

Göteborgs Fria

Så kan #metoo påverka arbetslivet

MeToo

”Det kommer alltid att finnas en före och efter #metoo” – Fria pratar #metoo och arbetsrätt med två fackliga experter.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu